Laetitia jubilarissen en jaarvergadering

Op maandag 13 februari vond in zaal De Pruuver de jaarlijkse ledenvergadering plaats van onze zangvereniging. Bijna alle leden waren hierbij aanwezig.
Tijdens de vergadering is teruggeblikt op de activiteiten van het afgelopen jaar en is het programma van 2017 besproken.
Ook waren er dit jaar weer een aantal jubilarissen. Bertha Driessen is 40 jaar lid en Jacqueline Heijligers en Leo van Druten zijn beiden 25 jaar lid van ons koor. Bertha en Leo kregen beiden een speld uitgereikt en een mooie bos bloemen. Jacqueline die met vakantie was, krijgt dit tijdens de eerstvolgende repetitieavond.

In het fotoalbum staan foto’s van de huldiging: klik hier.

P1010917

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Carnavalstoto week 06 2017

Opgehaald bedrag € 724,50

———-

1ste prijs: € 181,15 Geraden: € 724,50
1x € 181,15

Fr. Roersch, Kapelstraat

———-

2de prijs: € 72,45 Geraden € 724,30
1 x € 72,45

Jelke Artz, Straatakkerweg

———-

3de prijs: € 36,25 Geraden € 724,29
1 x € 36,25

Math en Marjon Ruhl, Lakei

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Zilveren boerenbruiloft bij De Pruuver

Piet en Marjo Laarakker vieren dit jaar bij de Offerse Peijas hun zilveren boerenbruiloft. Deze feestelijke gebeurtenis speelt zich op maandag 27 februari af in de zaal bij De Pruuver (voormalige Matshoek) en belooft een meer dan gezellig feest te worden.Zilvere Brulluft 2017In het echt zijn Piet en Marjo al veel langer met elkaar getrouwd maar willen speciaal in de carnavalstijd als boerenbruidspaar hun ‘zilvere brulluft’ nog een klein beetje overdoen. Het wordt echter geen bruiloft zoals menigeen dat al jaren gewend is, maar is op een andere leest geschoeid. Zo is er geen trouwerij en is het nog maar de vraag of er een pastoor komt kijken. Zeker is dat Piet en Marjo voor een ouderwetse gezellige bruiloft gaan met daarin enkele verrassingen.

Duidelijk is wel dat de dansgardes zullen optreden en dat feest-dj Harry van de partij is. Ook is er een enveloppen-loterij waarbij de prijzen bestaan uit cadeaus die voor het bruidspaar worden meegebracht. Het middelpunt wordt natuurlijk gevormd door Piet en Marjo, die er voor zullen zorgen dat niemand die avond iets te kort komt.

Het feest begint die maandag 27 februari om 18.00 uur en de toegang is gratis.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Rode loper uit voor kindcentrum ’t Diekske

Na de verhuizing van ’t Kienderbènkse naar ’t Diekske en enige maanden van verbouwen beschikt ook Afferden over een echt kindcentrum. Alle activiteiten gericht op de ontwikkeling van gezondheid, talent, participatie, burgerschap, goede opvoeding en eigen kracht van kinderen in een zo’n goed mogelijke pedagogische omgeving vinden in kindcentrum ’t Diekske in Afferden plaats.

Kindcentrum Diekske 02-2017a

Vrijdag 10 februari konden ouders tijdens een open huis kennismaken met het verbouwde en nieuw ingerichte kindcentrum. Tijdens zo’n hernieuwde kennismaking met ’t Diekske waren ook wat feestelijke elementen te bezoeken zoals een poppenkast met oude bekenden als Jan Klaassen en Katrijn en waren er hapjes en wat te drinken. Ook de entree van ’t Diekske was feestelijk versierd met ballonnen en een rode loper.

Kindcentrum Diekske 02-2017b Kindcentrum Diekske 02-2017c Kindcentrum Diekske 02-2017dSamen bereiken we meer dan alleen

Na de verhuizing van ’t Kienderbènkske naar deze basisschool, een grootschalige verbouwing en vernieuwing van het meubilair zijn alle belangrijke activiteiten inzake het opvoeden en opgroeien van kinderen bij kindcentrum ’t Diekske ondergebracht.

Voordat ouders een kijkje konden nemen vond er ’s middags een workshopsessie plaats waar gesproken werd over de Lokale Educatieve en Welzijns Agenda (LEWA). Deze agenda wordt in samenspraak met schoolbesturen, GGD, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, het sociaal team Bergen en de gemeente Bergen ingevuld. Het doel is het realiseren van een brede basis waarin ouders goed kunnen opvoeden en jeugd goed kan opgroeien en zich kan ontwikkelen tot zelfredzame burgers. Het toverwoord hierin is dat men samen meer bereikt dan alleen. Een visie die ook terug te vinden is in kindcentra waar zoveel mogelijk instellingen en partijen die met opvoeden en opgroeien van kinderen van doen hebben onder één dak zijn gebracht.Kindcentrum Diekske 02-2017eTijdens de workshops werd ingegaan op speerpunten die twee jaar geleden door de LEWA-partners zijn vastgesteld. Daarbij moet men onder meer denken aan sociale veiligheid in en om school, de betrokkenheid van ouders, gezond gedrag zoals bewegend leren, maar ook over taalbeleid in voor- en vroegschoolse educatie en leesprojecten met ouders. In de praktijk is dit volgens wethouder Lia Roefs best wel een ingewikkeld proces waar de laatste twee jaar veel over gesproken is. “Maar nu is de tijd aangebroken van doen”, zei zij bij aanvang van de workshops.

Bron: Frans Thonen

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Peijas zet Mia Franssen in de bloemetjes

Dat de 77-jarige Mia Franssen de ‘Offerse’ carnavalsvereniging de Peijas een warm hart toedraagt is iedereen wel bekend. Haar woning is al voor de tiende keer de plek waar de nieuwe ‘Offerse’ prins in de kleren wordt gestoken. En al 22 jaar is haar domicilie de plaats waar gedurende elf weken lang de carnavalstoto wordt geteld en verwerkt. Mia zorgt dan altijd voor de koffie en dat niemand iets te kort komt. De carnavalstoto is namelijk een hele serieuze zaak en een belangrijke bron van inkomsten voor de Peijas.Peijas bedankt Mia Franssen 02-2017aZo’n 28 jaar geleden is deze formule via Ben van Hoof overgewaaid van carnavalsvereniging de Keienschieters uit Vierlingsbeek naar de Peijas. Dankzij de inzet van Mia en nog zo’n 28 personen is deze carnavalstoto nog steeds een groot succes en biedt de Peijas extra inkomsten voor diverse activiteiten. De eerste zeven jaar diende de woning van Annie en Fons Rutten nog als het zenuwcentrum waar de zaken rond de carnavalsloterij werden afgewikkeld. Maar zoals gezegd de laatste 22 jaar bij Mia Franssen. Vandaag 9 februari tijdens de teldag van de elfde en laatste week van de carnavalstoto gaf zij aan het na 22 jaar welletjes te vinden. Dat betekent dat de Peijas voor volgend jaar op zoek moet naar een andere locatie. Een nieuwe plek die echter snel werd gevonden bij haar dochter Anja die toch al bij de toto was betrokken.Peijas bedankt Mia Franssen 02-2017Als dank ontving Mia een mooie bos bloemen van Prins Marc d’n Urste en Jan Buddiger en werd voor haar een speciale totodans uitgevoerd, die uitmondde in de gebruikelijke polonaise. Daarna verschenen de flessen bier op tafel en werd er nog enkele uurtjes doorgefeest.

Bron: Frans Thonen

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Gezamenlijke aanpak wateroverlast Eckeltsebeek

Heel lang hebben de agrariërs met gronden aan de Eckeltsebeek in Afferden en Siebengewald het gevoel gehad dat hun klachten door het Waterschap niet serieus werden genomen. Nu met een nieuw bestuur lijkt er een andere wind te waaien en wordt gezamenlijk met de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en agrariërs opgetrokken om de wateroverlast van de Eckeltsebeek zoveel mogelijk te beperken. Deze week is Waterschap Limburg al gestart met het uitdiepen en opschonen van de oevers en winterbed van de beek. In overleg met de betrokken agrariërs wordt verder bekeken welke maatregelen er nog meer nodig zijn om het waterpeil van de beek zodanig te reguleren dat de boeren ook in natte tijden droge voeten houden.Aanpak Eckeltsebeek 02-2017“De beek moet in droge tijden water vasthouden en in natte tijden het water zo snel mogelijk afvoeren”, zegt Maurice Linders, een van de gedupeerde agrariërs. “Voor de herinrichting liep de beek ook wel eens leeg en stroomde wel eens over. Maar na de herinrichting waarbij de strakke beek veranderd is in een meanderende beek is de waterafvoer in natte perioden een stuk minder geworden. Dat heeft de laatste jaren tot steeds meer wateroverlast geleid en vorig jaar zelfs een mislukte oogst en een enorme schadepost.”

Dat was de bekende druppel die de spreekwoordelijke emmer en in dit geval de beek deed overlopen. In samenspraak met de LLTB hebben de aanliggende agrariërs de knelpunten in hun deel van de Eckeltsebeek aangegeven maar ook welke oplossingen op de korte en lange termijn nodig zijn. “Daar is een rapport van gemaakt en aangeboden aan het Waterschap”, vertelt LLTB-voorzitter Léon Faassen. “Daar is heel snel op gereageerd en we hebben het gevoel dat er nu naar ons geluisterd wordt en gezamenlijk geprobeerd wordt tot een oplossing te komen.”

Die intentie is vandaag bekrachtigd met een gezamenlijke actie bij de Eckeltsebeek in Afferden. Waterschap Limburg en LLTB staken als officiële aftrap van de extra onderhoudswerkzaamheden gezamenlijk de schop in de natte grond.

Bron: Frans Thonen

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail