Author Archive for info@afferden-limburg.nl

Vrijwilligers geven Boskapel Afferden grote schoonmaakbeurt

boskapelZaterdagochtend 12 maart hebben enkele leden van de dorpsraad Afferden en enkele vrijwilligers de Boskapel beter bekend als de Paoterskapel in de bossen van Afferden eens goed onder handen genomen.

Met het oog op de naderend lente en moederdag werd er flink schoongemaakt en kregen ook de muren een goede beurt. Het verrotte hout op de klimweg naar de kapel werd eveneens vernieuwd. Vanaf deze hoogte hebben de gelovigen een goed zicht op de Boskapel en de pastoor die hier één keer per jaar op moederdag de mis opdraagt. Zangkoor Leatitia uit Afferden en het basiskoor uit Siebengewald luisteren deze speciale mis op.

Vrijwilliger Jan Arntz die zich overigens al zeker 20 jaar met zijn vrouw Fien over deze kapel ontfermt, was er vanzelfsprekend bij. Niet onvermeld mag blijven de toezicht van de heer Stirnberg.
Als campingbewoner houdt hij regelmatig een oogje in het zeil en is het vandalisme met succes teruggedrongen. Deze zomer wordt het dak van de kapel nog door de stichting kruisen en kapellen onder handen genomen.

Bron: Maas- en Niersbode 15-03-2005

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

HRC blijft spelen in Afferden

afferdensportkantineVoetbalclub HRC gaat niet samen met voetbalclub Stormvogels uit Siebengewald. Hoewel de gemeente op termijn een dergelijke samenwerking op een nieuwe sportaccommodatie bij Bleijenbeek nastreeft, ziet het bestuur van HRC niets in een dergelijk toekomstscenario. Vertrek uit Afferden is volgens HRC-voorzitter Harrie Koenen slecht voor de leefbaarheid van het dorp en zal het de voetbalclub veel leden kosten.

De gemeente wil in de toekomst een deel van sportcomplex de Alverman bestemmen voor woningbouw. Aan de andere kant voorziet de gemeente dat voetbalverenigingen wegens het kostenplaatje in de toekomst zullen moeten fuseren.

Normaliter krijgen alle voetbalverenigingen een bepaald bedrag van de gemeente voor onderhoud van de velden en het clubgebouw. Een uitzondering hierop vormt HRC omdat op termijn (we praten over 2010 en later, red) op een deel van sportcomplex de Alverman woningbouw is gepland. Daarom heeft de gemeente het clubgebouw van HRC niet in de onderhoudsplanning meegenomen. Noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden worden daarentegen wel vergoed, totdat duidelijk is waar de nieuwe sportaccommodatie wordt gebouwd. De onderhoudsstaat van kantine en kleedaccommodatie is echter zo slecht en het geplande woningbouwproject duurt nog zo lang, dat de gemeente nu al met HRC over toekomst en onderhoud heeft gesproken. Indien HRC over vijf jaar met andere voetbalverenigingen naar Bleijenbeek zou willen verkassen, dan zou de gemeente de totale opknapkosten van kleedaccommodatie inclusief de kantine ten bedrage van circa 70.000 euro voor haar rekening nemen. Normaliter komen kantinekosten altijd voor rekening van de vereniging. Alhoewel de gemeente de mogelijkheid openhield dat HRC zou mogen kiezen voor een nieuw clubgebouw op de bestaande locatie in combinatie met de geplande huizenbouw, is het bestuur van HRC niet op dit voorstel ingegaan. “De vrees is groot dat we als voetbalclub toch in 2010 uit Afferden moeten vertrekken. En dat gaat ten koste van de leefbaarheid van het dorp en ons ledenaantal”, zegt voorzitter Harrie Koenen.

Als tegenzet kwam HRC met een eigen plan. Dit plan behelst een nieuwe kantine die HRC samen met de tennisvereniging, de jeugdsoos en de ponyclub achter de huidige kantine wil bouwen. Vervolgens wil HRC over vijf jaar, uitgaande dat de woningbouw dan actueel wordt, de kleedkamers vernieuwen en de velden een slag draaien, zodat woningbouw mogelijk wordt. Verder voorziet het plan dat de kosten voor de nieuwe multifunctionele kantine door de vereigingen met eigen middelen worden gefinancierd. De architectkosten daarentegen komen voor rekening van de gemeente.

Het college is met het HRC-plan akkoord gegaan omdat dit voorstel samenwerking met andere voetbalverenigingen in de toekomst niet uitsluit.

Bron: Maas- en Niersbode 01-03-2005

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Grote opschoonactie start bij kasteelruïne Bleijenbeek

Binnenkort gaat een grote opschoonactie bij de kasteelruïne van start. Deze opschoonactie maakt onderdeel uit van het convenant dat projectontwikkelaar Terlingen Real Estate Group onlangs met IVN en Staatsbosbeheer heeft getekend.

Denkt men als gesproken wordt over landgoed Bleijenbeek meteen aan het golfressort dat in Afferden langzaam vorm begint te krijgen, in het centrum van dit landgoed ligt het kasteeleiland met daarop de in de oorlog kapotgeschoten ruïne. In het convenant is met betrekking tot de kasteelruïne vastgelegd dat het terrein rond de ruïne wordt opgeschoond en deels geschikt wordt gemaakt tot evenemententerrein. Verder is het de bedoeling om de komende jaren de nu nog bouwvallige ruïne voor verder verval te behoeden en zo te consolideren dat soms excursies onder begeleiding van IVN kunnen plaatsvinden. Gebeurt die consolidatie op het moment dat voldoende sponsors en subsidieverleners zijn gevonden om mee te betalen aan dit project, de opschoonactie staat op heel korte termijn te gebeuren. “Aankomende week of de week daarop”, schetst Theo Terlingen het pad dat is uitgezet en dat circa vijf weken in beslag gaat nemen. “Het terrein rond de ruïne moet de komende jaren verschralen zodat de orginele kruiden weer terugkomen.” Een klein deel van het eiland, een stuk grond van circa 80 bij 30 meter voor de burcht, wordt ingericht als evenemententerrein. “Wellicht kunnen hier de ‘Roofridderfeesten’ waar men in Afferden nog steeds over spreekt, een vervolg krijgen”, oppert Terlingen. Wat hij verder graag op het eiland ziet verrijzen is een theehuisje, dat vroeger in de kasteeltuin heeft gestaan.

Ook na de opschoonactie blijft het eiland waar de kasteelruïne op staat, afgesloten voor het publiek. Het hekwerk dat nu de toegang ontzegd, wordt mettertijd wel in oude luister hersteld.

Bron: Maas en Niersbode 22-02-2005

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Raymond Swertz 2e op NK ankerkader 47/2

Biljarter Raymond Swertz (16) heeft zijn debuuttoernooi op de grote tafel met een prachtige 2e plaats afgesloten. Hij begon het kampioenschap onbevangen en verloor prompt in 20 beurten van Werner Ooijen. De laatste partij tegen de uiteindelijke kampioen Erwin van de Heuvel werd gewonnen maar dat was niet genoeg voor de eerste plaats. Beide spelers gaan van 8 t/m 10 april de Nederlandse eer hoog houden op het Europese kampioenschap in het Tjechische Brno.

Bron: De Maas driehoek 22-02-2005

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Nieuwe sponsors voor Eagles

Volleybalvereniging de Eagles viert dit jaar het 25-jarig bestaan. In het kader van dit jubileumjaar denkt het bestuur aan diverse festiviteiten die nog nader moeten worden uitgewerkt. Richting sponsoring is het bestuur er echter al in geslaagd om 5 nieuwe sponsors aan te trekken. Dit is bakkerij van der Bergh, Natural Care Herbalife, Jardel Systems en Frans Arts Instalatie uit Afferden en Brood & van Ewijk Accountants uit Nieuw Bergen. Zij sponsoren respectievelijk dames 2, meisjes B, niveau 1 en 6, meisjes C en heren recreanten.

Zaterdag 29 januari werden in sportzaal ’t Diekske in Afferden de wedstrijdshirts overhandigd en bedankte voorzitter Willie Koenen de sponsors en zette ze in de bloemen.

Bron: Maas- en Niersbode 01-02-2005

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Nieuwe jeugdprins heerst bij de Sneuzels in Afferden

Jeugdcarnavalsvereniging de Sneuzels in Afferden heeft net als de grote heren carnavalsvereniging de Peijas een nieuwe prins. Jeugdprins Tom d’n Urste werd zaterdagavond als 47ste jeugdprins aan het publiek voorgesteld.

Dat gebeurde dit keer niet in Iedershuus, maar in de zaal van partycentrum Raymakers. De organisatie verwacht met de verhuizing naar de horecazaal in de Dorpsstraat meer publiek te trekken. “De laatste jaren werd de toeloop naar Iedershuus steeds minder”, laat een ingewijde weten. “Je mocht er niet roken, de tap staat ver van de zaal en Iedershuus biedt weinig sfeer. Er kwamen steeds minder mensen en na uitkomst bleven steeds minder mensen ‘hangen’.”

De organisatie hoopt met de verhuizing naar Raymakers de publieksstroom weer op gang te brengen. Dat leek zaterdagavond in ieder geval redelijk te lukken, want een driekwart volle zaal liet zich meeslepen door het sprookje van Roodkapje en de boze wolf. De ontknoping leidde tot de onthulling van de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses: prins Thom d’n Urste (van Heesch) en jeugdprinses Michelle Cober, de bekende twirlster. Beiden werden na het uitkomen uit de put aangekleed en door het publiek toegejuicht. Het nieuwe jeugdprinsenpaar neemt de carnavalsscepter over van Bart d’n Twedde en Ilse Ruhl. Zij namen voor de uitkomst van het nieuwe prinsenpaar afscheid van de Sneuzels. Bart echter niet voor lang want hij besloot meteen de functie van vorst bij de Sneuzels op zich te nemen.

Bron: Maas- en Niersbode 25-01-2005

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Geen feesten in Heijmanspark

Er vinden dit jaar geen parkfeesten plaats in het Heijmanspark in Afferden. Ook de zomerfeesten met markt en dorpskermis in de straten van Afferden wordt op een andere wijze georganiseerd. Het grote verschil met voorgaande jaren is dat de Stichting Afferden Promotie (SAP) dit jaar afziet van de organisatie.

Evaluatie van de zomer- en parkfeesten in 2004 heeft de SAP de conclusie doen trekken dat organisatie van beide feesten financieel niet langer haalbaar is. In overleg met ondernemingsvereniging Afferden heeft het bestuur van de SAP besloten om dit jaar uit te gaan van één feest volgens een nieuwe opzet. In de vergaderingen die afgevaardigden van SAP en Ondernemingsvereniging Afferden daarna hebben gehouden, bleek er een zodanig verschil van mening over het doel en opzet van dit feest te bestaan dat de SAP tot de conclusie is gekomen dat een gezamelijke organisatie niet mogelijk is. Eén van de belangrijkste verschilpunten is volgens het SAP-bestuur de wens van de ondernemers om de feesten niet in het Heijmanspark maar bij de Afferdense horeca te laten plaatsvinden. “Deze wens strookt niet met onze doelstellingen om de feesten ook deels ten goede te laten komen aan de verenigingen”, laat een zegsman van het SAP-bestuur weten. “Wij schakelen voor de organisatie van de feesten altijd verenigingen in waarvoor zij dan een bepaalde vergoeding krijgen. De betaling gebeurt deels uit de baromzet. Wanneer alle festiviteiten bij de plaatselijke horeca worden gehouden, vallen belangrijke inkomsten voor ons weg.” Het SAP-bestuur heeft daarom besloten dit jaar terug te treden als organisator van de feestweek die dit jaar in week 26 plaatsvindt.

De voorzitter van de Afferdense ondernemingsvereniging Frans Urselmann beaamt dat de bal nu bij de ondernemers ligt. “De organisatie ligt nu bij ons”, zegt hij. “Maar over hoe en wat, daar kan ik nu nog niets over zeggen. Over enkele weken hebben we vergadering en dan weten we meer. Wat wel duidelijk is dat de opzet van de SAP veel te duur is.” Dat er in week 26 in Afferden festiviteiten zullen zijn, staat volgens hem buiten kijf. “De markt en de zomerkermis gaan gewoon door”, stelt hij.

Bron: Maas- en Niersbode 25-01-2005

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Opnieuw titels voor twirlsters

nieuws2005001Zaterdag 15 januari en het weekend daarvoor werd, in de Maaspoort in Den Bosch het NK-Twirling en Freestyle gehouden. De twirlsters uit Afferden hadden zich vorig jaar voor dit evenement weten te plaatsen en bereikten hier dankzij een prima voorbereiding goede resultaten.

De groep ‘Little secrets B’ van Maarten Schenck, werd met de nieuwe routine, gemaakt door Marijke Beumers, Nederlands kampioen op het onderdeel ‘groep danstwirl juvenile beginners’. De twaalf meiden wisten het publiek en jury te vermaken met een leuke show op muziek van Cindy Lauper. Ook de nieuwe pakken vielen goed in de smaak, waaraan door enkele ouders hard is gewerkt.

Ook het duo Marin van Gellecom en Melissa van Oijen wisten de titel te veroveren op het onderdeel ‘Duo Freestyle Beginners’. Simone en Michelle Cober wisten zich via dit NK te plaatsen voor de selectiewedstrijd in april. Tijdens deze selectiewedstrijd moeten zij een plaats zien te veroveren binnen de Nederlandse equipe die in juli deelneemt aan de Europese kampioenschappen in Maribor in Slovenië. Voor zewel de solo-routines als duo-routine wisten Simone en Michelle zich te plaatsen. Ook de andere deelnemende meiden behaalden goede resultaten:

Ilse Claessens 9e op het onderdeel ‘Danstwirl Junior Intermediate’;
Mariska van Oijen 3e op onderdeel ‘Danstwirl Juvenile Beginners’;
Mariska van Oijen 7e op onderdeel ‘Twirling Juvenile Beginners’;
Melissa van Oijen 10e op onderdeel ‘Twirling 1 baton Junior Intermediate’;
Marin van Gellecom 14e op onderdeel ‘Twirling 1 baton Junior Beginners’;
Michelle Cober 1e op onderdeel ‘Twirling 3 baton Junior Beginners’;
Michelle Cober 5e op onderdeel ‘Twirling 1 baton Junior Intermediate’;
Michelle Cober 4e op onderdeel ‘Freestyle Junior Intermediate’;
Simone Cober 4e op onderdeel ‘Freestyle Senior Advanced’;
Simone Cober 7e op onderdeel ‘Twirling 1 baton Senior Advanced’;
Simone en Michelle Cober 3e op onderdeel ‘Duo Freestyle Senioren Advanced’.

Bron: Maas- en Niersbode 18-01-2005

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail