Author Archive for info@afferden-limburg.nl

Koninginnedag 2005

koninginnedag2005k2Op zaterdag 30 april organiseerde ’t Oranjecomité Afferden weer activiteiten voor de jeugd.

Vlaamse kermis.
De peuters en groep 1 t/m 5 werden verwacht in het Heijmanspark om 13.00 uur met een versierde fiets, step, skelter etc. Diegene die de mooist versierde fiets (met of zonder geluid) hadden, kregen een leuk prijsje. Op het voetbalveld vond dan de Vlaamse kermis plaats. Deze middag duurde tot ongeveer 16.00 uur.

Oranjebal.
Van de organisatie “Tienerwerk” mocht er gebruik gemaakt worden van ’t Kruuphok.
Groep 6 t/m 8 werden daar rond 18.00 uur verwacht. Er was muziek, spelletjes zoals darten, flipperen, enz..
Het Oranjebal duurde tot 21.00 uur.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Koninklijke onderscheiding ook naar Afferden

onderscheidingheijligers2Vier inwoners uit de gemeente Bergen hebben een koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Klaverdijk heeft deze onderscheiding persoonlijk overhandigd aan o.a. ook iemand uit Afferden.

Mevrouw (Anneke) J.M. Heijligers-Frederix uit Afferden, geboren in 1952 heeft zich op diverse terreinen verdienstelijk gemaakt ten behoeve van de Bergense gemeenschap.

Zij is in 2005 al meer dan 25 jaar bestuurslid en penningmeester van Stichting Gemeenschapshuis “Iedershuus” in Afferden. Zij verzorgt de administratie, huurcontracten, inning van huurgelden, beheert de liquide middelen en was verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling bij de bouw van het gemeenschapshuis en bij de verbouwing, afgerond in 2003. Aan voornoemde werkzaamheden besteedt ze gemiddeld 10 uur per week.

Vanaf 1959 is ze lid van de Wandelsportvereniging DWS (opgericht in 1956 en telt momenteel 80 leden). Van 1967 tot 1990 was zij leidster van de jeugdafdeling (40 leden) en organiseerde wekelijks een Doe-middag. Zij besteedde hieraan gemiddeld 5 uur per week, gedurende 7 maanden per jaar.

Vanaf 1990 is zij actief bij de bezorging van regiokranten en reclamefolders voor de vereniging (gemiddeld 3 uur per week). Hierdoor heeft de vereniging DWS voldoende financiële armslag om zichzelf te kunnen bedruipen.

Tevens ondersteunt ze (door haar financiële achtergrond) vanaf de oprichting van DWS het bestuur en penningmeester bij de samenstelling van de exploitatierekening en begroting. Ook is ze lid van verschillende activiteitencommissies zoals de jubileumcommissie van DWS. DWS bestaat in 2006 50 jaar.

In 2002 heeft ze een gymclub opgericht bestaande uit 20-25 leden. De organisatie en begeleiding hiervan kost haar ongeveer 2 uur per week.

Uit bovenstaande blijkt dat ze veel uren vrijwillig besteedt aan het sociaal en sportief gebeuren in de gemeente Bergen.

 

Bron: Tekst en foto: www.bergen.nl en Fam: Heijligers

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

“De gouden bezorger” voor foldergroep DWS

Al meer dan dertig jaar bezorgt Hanneke Boskamp (80) kranten waaronder de Maas- en Niersbode en folders in Afferden. Voor rayonmanager Lei Beurskens van cluster Venlo van verspreidorganisatie DistriQ reden om haar vorige week het beeldje ‘de gouden bezorger’ te overhandigen.

Met deze geste werd niet alleen zij maar tevens de Afferdense wandelsportvereniging DWS in het zonnetje gezet. Deze leden van deze vereniging brengen al meer dan dertig jaar kranten en folders in Afferden rond. Het bezorggeld wordt in de kas van de vereniging gestort. “Een heel bijzondere prestatie, dat wij met de overhandiging van deze ‘gouden bezorger’ nog eens willen onderstrepen”, aldus Lei Beurskens. De penningmeester van de vereniging, Jos Heyligers, werd blij gemaakt met een goed gevulde envelop. Verder waren er bloemen en vlaai voor de folderploeg die elke woensdag in Iedershuus de folders in de kranten steekt. Elke week houdt een ploeg van 46 DWS-leden en oud DWS-leden zich bezig met het bezorgen van kranten en folders van DistriQ. “Wij hebben veertig bezorgers die iedere week circa een half uurtje in hun straat of wijk de kranten en folders bezorgen”, legt Jos Heyligers uit. Samen met zijn vrouw Anneke en Thea van Rens vormen zij de ‘oude hap’ van het bezorgteam van DWS. “In 1968 zijn wij begonnen met het rondbrengen van folders van de ondernemersvereniging Afferden. Het jaar daarna is daar de Maas- en Niersbode bijgekomen en de verspreiding van folders.”

Voor DWS vormt deze bezorgdienst een welkome aanvulling op het gezond houden van de kas. Als tegenprestatie krijgen de bezorgers korting op hun contributie. Bovendien biedt DWS hen een keer per jaar een dagje-uit aan en ontvangen zij aan het eind van het jaar een leuk cadeautje. Zelfs oud-leden dragen de wandelsportvereniging nog vaak een goed hart toe door te blijven bezorgen tegen deze zelfde tegenprestatie. Penningmeester Jos Heyligers was zoals gezegd best verguld met deze actie van DistriQ. “Wij vinden het een leuke waardering voor meer dan dertig jaar bezorgen. Het geld kunnen we goed gebruiken, want volgend jaar viert DWS het vijftigjarig bestaan.”

Bron: Maas- en Niersbode 03-05-2005

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Jubilarissen in het zonnetje bij EHBO vereniging Afferden

ehboDe jaarvergadering van EHBO-vereniging Afferden afgelopen maandag 25 april, kreeg voor een vijftal leden van de vereniging een feestelijk tintje. Aan het eind van de vergadering restte enkel het puntje “feest” nog op de agenda en was het de beurt aan de heren Van Gestel en Van de Sande van EHBO Limburg, district Noord, om hun intrede te doen in Zaal Raymakers.

Volledig verrast werden de leden Litjens, Smits, Duijf, Burgers en Tebarts naar voren gehaald. Na een korte toespraak door de heer Van Gestel, ontving mevrouw Litjens een zilveren bondsonderscheiding. Zij is reeds 29 jaar lid van de vereniging en vanaf 1983 actief als bestuurslid. Vervolgens kreeg de heer Smits een zilverenondsonderscheiding in verband met zijn 34-jarig lidmaatschap (eerst bij het Rode Kruis en later bij de EHBO-vereniging) en kreeg mevrouw Duijf vanwege haar 25-jarig lidmaatschap een onderscheiding in brons. De hoogste onderscheidingen van deze avond, het bondskruis 3e klas, vielen ten deel aan mevrouw Burgers en de heer Tebarts. Mevrouw Burgers is reeds 40 jaar lid en is tevens 24 jaar lang secretaresse geweest. Deze functie heeft zij in 2001 overgedragen. De heer Tebarts is 45 jaar lid van de vereniging en voert het voorzitterschap vanaf 1985. Deze functie wordt ook nu nog door hem bekleed.

Bij deze huldigingen hoorden natuurlijk een bloemetje, waarna ook de partners in de gelegenheid waren de jubilarissen te feliciteren. De heer Tebarts gaf tot slot aan blij te zijn met zulke trouwe leden, waarna de vergadering met een drankje werd gesloten.

Bron: Maas- en Niersbode 26-04-2005

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Feestelijke opening van de muziekkiosk

kioskgeopend3Zondag 17 april vond de feestelijke opening plaats van de kiosk op het Heijmanspark. Om 11.00 uur was de officiële opening met een ballonnenwedstrijd voor de kinderen. Verder waren er de hele middag nog optredens van:

– Fanfare Helpt Elkander
– De Troubadours
– Het Basiskoor
– Leatitia
– Alverländer Muzikanten
– State off flow

Heel graag zou hij bij de opening van de kiosk in het Heijmanspark in Afferden geweest zijn. Het heeft niet zo moge zijn, want in 2001 overleed hij na een kort ziekbed. Als eerbetoon aan zijn persoon, en aan datgene wat hij voor de Afferdense gemeenschap heeft betekend, onthulden zondagochtend bij de opening van de kiosk zijn kleindochters Tieske en Suze van Berloo een plaquette in de voet van de kiosk.

Mat Jacobs beter bekend als Mat de Snejer heeft zich zijn hele leven ingespannen voor de dorpsgemeenschap van Afferden. Hij deed zoveel dat hij op latere leeftijd uitgroeide tot ‘énne klèene dürpsburge-mèster’. Een van zijn ideeën stamt van acht jaar terug en ging over de bouw van een muziekkiosk in het hart van het dorp Afferden. Mat was toen lid van de Dorpsraad. Na zijn overlijden heeft de Dorpsraad het idee verder uitgewerkt wat heeft geleid tot de huidige muziektempel in het Heijmanspark. Na de onthulling van de plaquette en de vele ballonnen die het luchtruim kozen, feliciteerde burgemeester Klaverdijk de dorpsraad en de Afferdense gemeenschap met de aanwinst. Vervolgens ontspon zich een spontaan dorpsfeest rondom de kiosk met muziek als hoofdmoot en diverse activiteiten voor de kinderen. Zo was er een springkussen, snoepkraam en er kon geschminkt worden. Ook kon men met een huifkar om het park rijden.

Bron Tekst: Gedeeltelijk Maas- en Niersbode 19-04-2005; Foto: Afferden-limburg.nl

Foto’s staan online in ons fotoalbum

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Simone en Michelle Cober naar EK FreeStyle

coberZaterdag 16 april hebben de zusjes Cober uit Afferden zich een plaats weten te veroveren in het Nederlandse equipe, van de Nederlandse twirlsport bond (NTSB). Dit werd bereikt op de selectie wedstrijd die plaats vond in Deurne. Voor deze selectie wedstrijd hadden Simone en Michelle zich weten te plaatsen tijdens de NK Twirling / FreeStyle, die afgelopen januari heeft plaats gevonden.

Simone behaalde in een spannende competitie in de categorie ” dames senioren”, een eerste plaats , die recht geeft op deelname van de komende Europese kampioenschappen.

Michelle die na een blessureperiode weer voor het eerst op de wedstrijdvloer stond liet een goede uitvoering van haar nieuwe routine zien. Michelle kwam uit in de ‘ dames junioren competitie”. Zij eindigde op een verdienstelijke derde plaats, die ook, zoals haar zus, een uitzending opleverde naar de Europese kampioenschappen.

Samen bundelde deze twee dames hun krachten en talenten ook nog in een Duo FreeStyle routine, ook in deze categorie wisten zij een Europees ticket te verdienen.

Voor de twee twirlsters uit Afferden, breken nu tijden van hard trainen aan om hun routines verder op internationaal niveau te krijgen. Zoals in voorgaande jaren zullen zij worden getraind en begeleid door Marie van Ekeren en Marijke Beumers.
De Europese kampioenschappen vinden dit jaar plaats van 04/07 t/m 10/07 in Maribor (Slovenië).

Bron: Maas- en Niersbode 19-04-2005

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Jubilarissen Zij-Actief in de bloemetjes gezet

zijaktiefZij-Actief afdeling Afferden, eerder bekend als LVB en nog eerder te boek gesteld als de Boerinnenbond, vierde afgelopen donderdagavond in zaal Raymakers het zeventigjarig bestaan. Tijdens deze feestavond werden de gelegenheid te baat genomen om tien jubilarissen te huldigen. Nel van Haperen provinciaal bestuurslid van Zij-Actief Limburg nam bijgestaan door voorzitter Jo Willems de huldiging voor haar rekening.

Van de tien jubilarissen waren er zeven aanwezig die door Nel van Haperen in het zonnetje werden gezet. Het betrof Marleen Raijmakers (27 jaar lid) Tonnie van Lin (30 jaar lid), Mientje Derksen (32 jaar lid), Tonnie Rutten (35 jaar lid), Annie Putker (37 jaar lid), Cobi Bartels (41 jaar) en To Boskamp (50 jaar lid). De laatste is zoals gezegd een halve eeuw lid van een vrouwenvereniging die drie stadia heeft ondergaan: van Boerinnenbond naar LVB en nu dan naar Zij-Actief. Vooral in de eerste veertig jaar is To actief geweest en kan zich de Lourdesreis en de bestuursbijeenkomsten nog goed herinneren. In 1985 trad zij toe tot het bestuur en werd het jaar daarop meteen gebombardeerd tot voorzitter. Die voorzittershamer heeft zij tot en met 1990 met verve vervuld. Jarenlang heeft To ook tijd gevonden om te collecteren voor de kankerbestrijding en is nog steeds een trouwe bezoekster van de jaarlijkse kringbedevaart. Voor de jaren van trouw en inzet werd zij net als de andere jubilarissen donderdagavond eventjes in het middelpunt van de belangstelling geplaatst.

De drie afwezige jubilarissen: Stien Erren (46 jaar lid), Gonnie Boskamp (27 jaar lid) en Annie Cuijpers (26 jaar lid) hebben naderhand de huldeblijken ontvangen.

Bron: Maas- en Niersbode 19-04-2005

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Vandalen vernielen snuffelpaal aan rijksweg in Afferden

snuffelpaalMisschien wist je niet waar het vreemd uitziende paaltje voor diende, maar nu het vernield is wordt dit middels dit berichtje voor iedereen duidelijk. Want gelukkig is de sneeuw al weggetrokken en de nachtvorst bijna verleden tijd. Anders had de met Pasen vernielde snuffelpaal ter hoogte van camping Klein Canada langs de N271 nog voor problemen kunnen zorgen.

De snuffelpaal maakt deel uit van een landelijke gladheidsmeldsysteem en signaleert de luchttemperatuur, de neerslag en middels sensoren in het wegdek de temperatuur van het wegdek en de hoeveelheid zout daarop. Wanneer de temperatuur onder een bepaalde waarde komt slaat het systeem in combinatie met het weerbeeld automatisch alarm bij de provincie en Rijkswaterstaat. Vervolgens wordt op basis van de gegevens besloten of er zout gestrooid moet worden. Daarvoor zijn weer speciale districtscoördinatoren aangesteld die er voor zorgen dat de juiste mensen gewaarschuwd worden. “Wanneer zo’n snuffelpaal in de winter wordt vernield, zit er een groot gat in het netwerk”, kan een medewerker van de provincie Limburg vertellen. “De eerstvolgende snuffelpaal naar het zuiden toe staat pas in Well en naar het noorden toe in Mook. De schade blijft daardoor beperkt maar kost toch licht ettelijke duizenden euro’s.”

Bron: Maas- en Niersbode 05-04-2005

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Biljartvereniging ’t Töpke grossiert in kampioenschappen

Vorige maand konden we al lezen over het regiokampioenschap van het tweede jeugdbiljartteam van biljartvereniging ’t Töpke uit Afferden. Als we daar de kampioenschappen van het seniorenteam C5 en het driebandenteam bij optellen, kan ’t Töpke terugkijken op een wel zeer succesvol seizoen: van de zeven teams die voor ’t Töpke uitkomen zijn drie teams kampioen geworden. En het had weinig gescheeld of dat aantal was nog verder opgelopen naar vier, maar senioren C3 kwam net één puntje tekort om de kampioensbeker mee naar huis te nemen.

Zondag 24 april staat de vereniging stil bij deze successen tijdens een receptie die van 11.00 tot 13.00 uur wordt gehouden op camping Hengeland in Afferden.

Bron: Maas- en Niersbode 05-04-2005

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail