Author Archive for info@afferden-limburg.nl

Voortgang onderzoek toekomst Iedershuus

Alternatieven TeamHet Alternatieven-team van de Dorpsraad heeft gesproken met alle verenigingen, die gebruik maken van Iedershuus en de Gymzaal over hun wensen m.b.t. de accommodatie. Op 28 juni heeft het A-team hierover gerapporteerd aan de Werkgroep Accommodatiebeleid Afferden (WAA).

Verrassende conclusie voor het A-team is, dat veel verenigingen hebben aangegeven tevreden te zijn met hun huidige accommodatie. Wel geven sommige verenigingen nadrukkelijk aan aanpassingen te wensen en zijn er verenigingen, die zich niet in dit plan kunnen vinden. De Gymzaal dient gerenoveerd te worden.

Het A-Team kiest plan A1: “Zoals het nu is”, namelijk Gymzaal, Iedershuus, Alverman apart. Het team onderzoekt nog verder haar verwachting dat de totale exploitatie van Iedershuus en Gymzaal samen rendabel zullen zijn. Ook zijn er ideeën om de kosten te reduceren en de opbrengsten te verbeteren.

Het A-team gaat nu verder met haar onderzoek: het in kaart brengen van de gebouwelijke aanpassingen, de kosten van deze aanpassingen en de toekomstige totale exploitatie van de accommodaties. Eind augustus hopen zij dit onderzoek te hebben afgerond en brengen zij verslag uit aan WAA. Daarna zal een onafhankelijke externe deskundige beide plannen (het alternatief van het A-team en het plan Alverman van WAA) doorrekenen wat betreft bouwkosten en exploitatiekosten, zodat een goede vergelijking gemaakt kan worden.

Het A-team,
secretaris@dorpsraadafferden.nl

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Stalen randje om Offerse kiosk

Het zag er niet uit, een kiosk door vandalen ontdaan van het zinkwerk. Op vrijdag 7 juli is daar een eind aangekomen want het dak is in opdracht van Stichting Iedershuus door AVT Montage voorzien van een stalen rand. Weersinvloeden krijgen zo minder kans om de houten dakconstructie van de kiosk aan te tasten.

Kiosk rand van staal 07-2017

Er is gebruik gemaakt van cortenstaal. Dat levert een mooi roestbruin randje op, roest niet met uitzondering dan van het buitenste laagje en is ook goedkoper dan zink. Om de vandalismebestendigheid te verhogen worden de stalen platen nog aan elkaar gelast en de bouten aan de platen gelast. Ook wordt de komende tijd het dakleer helemaal bijgewerkt. Daarnaast komt er nog een stalen deur en stalen kozijn in de plaats van de vernielde deur.
Verder staan er met betrekking tot de kiosk geen andere zaken op stapel, laat Bas Artz namens Stichting Iedershuus weten. “De Dorpsraad neemt de toekomst van de kiosk mee in het plan Heijmanspark.”

Bron: Frans Thonen

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Lintje voor Betty Swijghuizen-Korstanje

Op zaterdag 8 juli tijdens de seizoensafsluiting van ‘Stichting de Zonnetjes on Tour’ reikte burgemeester Manon Pelzer een koninklijke onderscheiding uit aan Betty Swijghuizen-Korstanje. Dit gebeurde op de rondvaartboot Filia Mosa. Daar ontving ze de versierselen die horen bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.Lintje 07-2017Zonnetjes on Tour helpt mensen met een beperking hun vrije tijd op een leuke manier in te vullen. Dankzij deze activiteiten worden de professionele zorg en mantelzorgers ontlast. Betty is sinds 1987 vrijwilliger bij deze Stichting. Sinds 2012 is zij ook voorzitter. De Stichting heeft 55 cliënten. Betty begeleidt de cliënten, organiseert activiteiten en coördineert de vrijwilligers. Daarnaast helpt zij cliënten tijdens de jaarlijkse vakantiereis met de persoonlijke verzorging en de begeleiding van activiteiten. Ook is Betty sinds 1999 vrijwilliger bij en voorzitter van buurtvereniging ‘De Milling’ in Afferden. Hier organiseert zij activiteiten zoals het paaseieren zoeken, het paasontbijt en het bloemschikken voor dames.

Naast Betty kreeg ook Joep Gommers uit Well de onderscheiding.

Bron: Frans Thonen

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Bewoners Oranjebuurt adviseren over herinrichting straten

Donderdagavond hebben bewoners van de Oranjebuurt in Afferden in Iedershuus hun wensen voor hun buurt vertaald in concrete plannen. Deze avond was een vervolg op een wekenlange verkenningsfase in de tijdelijke huiskamer in de Oranjebuurt. Aan het eind van de avond lag er voor de gemeente een gezamenlijk bewonersadvies voor de nieuwe inrichting van de buurt.Oranjebuurt herinrichting 2017 001De Oranjebuurt in Afferden wordt de komende jaren opnieuw ingericht en gerenoveerd. Om de inwoners van de zeven deelnemende straten vanaf het begin te betrekken bij het ontwerpproces, staat er sinds drie maanden een tijdelijke huiskamer in de Christinastraat. Daar kunnen bewoners op flexibele tijden hun ideeën en vragen kwijt. Tijdens ‘straatavonden’ bespraken bewoners de mogelijkheden en wensen van hun eigen straatinrichting met de gemeente én met elkaar. De verkenningsfase is vandaag in de eindfase beland met het opstellen van een bewonersadvies.Oranjebuurt herinrichting 2017 002Na een presentatie van Leon Lurvink – specialist in inrichtingen van openbare ruimtes – gingen de circa 50 bewoners tijdens een interactieve werksessie zelf aan de slag met het ontwikkelen van een advies voor hun toekomstige straat. Dit bewonersadvies draagt de gemeente vervolgens over aan de ontwerper, die op zijn beurt de eerste schetsen weer presenteert aan de bewoners.Oranjebuurt herinrichting 2017 003In de week van 17 juli wordt de huiskamer in de Oranjebuurt weggehaald. Tot die tijd kunnen bewoners hier nog terecht voor advies of een gesprek over de buurt. De verkenningsfase wordt vrijdag 14 juli afgesloten met een Oranjebuurtbarbecue.Oranjebuurt herinrichting 2017 006 Oranjebuurt herinrichting 2017 005 Oranjebuurt herinrichting 2017 004 Oranjebuurt herinrichting 2017 007Foto en Tekst: Frans Thonen
In groepjes werken de bewoners aan de inrichting van hun straat.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Nico Kleintjens nieuwe vogelkoning Prins Hendrik

Schutterij Prins Hendrik uit Afferden kent weer een nieuwe vogelkoning. Na 125 schoten was het routinier Nico Kleintjens die de vogel van de spits liet duikelen. Bij het schieten op de wip slaagde Jesse Custers er in om de begeerde koningstitel binnen te slepen. Beide schutters beschikken over een scherp oog en vaste hand. Dat bleek ook tijdens het jaarlijkse gemeentekoningsschieten waar beiden in het verleden al een keer de hoogste titel hebben binnengehaald. Jesse als jeugdgemeentekoning en Nico als gemeentekoning.Schutterij koningschieten 2017 002De Offerse Schutterij kan terugkijken op een rijke historie van meer dan honderd jaar. Het ledenaantal is echter een bron van zorg zodat het bestuur alle mogelijkheden benut om jongeren te interesseren voor de schietsport. Zo maken leerlingen van groep 8 van basisschool ’t Diekske tijdens de laatste dag van hun schoolkamp kennis met schutterij Prins Hendrik en de schietkunst. Zij mogen dan ook schieten op de vogel. Op 18 juni bleek Stefan Boskamp degene die de vogel vakkundig naar beneden wist te halen zodat hij zich toen ook vogelkoning mocht noemen.Schutterij koningschieten 2017 001Op de foto (door Frans Thonen): Jesse Custers(links) en Nico Kleintjens.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail