Alle berichten

Tennisvereniging Afferden wil in Guiness Book of Records

tvaVrijdag 23 september om 18.00 uur breekt uur U aan voor tennisvereniging Afferden. Burgemeester Klaverdijk geeft dan het startsein voor de tennismarathon waarmee hopelijk een vermelding in het Guiness Book of Records wordt gehaald.

Meer dan 24 uur moeten Henri Lentjes, Tom Janssen, Marcel Rikken, Bart Denissen en Sander van Krevel op de tennisbaan staan van tennispark ’t Zand in Afferden wil het record gelden. Onafgebroken worden er door de heren gedubbeld waarbij zij de mogelijkheid hebben om ieder uur één persoon een uur rust te gunnen. Als reservespeler heeft het vijftal Aukje Vullings weten te strikken.

Inmiddels wordt er al fanatiek op tennispark ’t Zand getraind en hebben sportmasseur Ger Peters uit Afferden en Vincent Maassen uit Boxmeer al hun medewerking toegezegd de spelers te verzorgen. Meubelzaak Heijligers – Roelofs Wonen kleedt het team en zorgt voor de catering.

Vormt meer dan 24 uur tennissen een prestatie van formaat, door twee goede doelen aan deze marathon te koppelen krijgt de prestatie van deze vijf heren een meerwaarde. “Wij hebben besloten de opbrengst van de marathon te schenken aan de jeugdafdeling van onze tennisvereniging en de stichting KiKa (Kinder Kankervrij)”, zegt voorzitter Henri Lentjes, tevens één van de vijf marathonspelers. De inkomsten bestaan uit deelnamegelden van de tegenspelers en uit sponsorgelden. Tegenspelers betalen 2 euro per persoon. In ruil daarvoor ontvangt men een lot waarmee men kans maakt op een mooie prijs. Sponsors die graag een bijdrage willen leveren, kunnen zich melden bij Frans Arntz, Melingstraat 38 in Afferden, tel. 531425.

Bron: Maas- en Niersbode 06-09-2005

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Jonge bakkers werken aan Doornroosje en Assepoester

Twan Krebbers uit Afferden en Folkert Visser uit het Friese Oppenhuizen zijn geselecteerd voor de Europese jeugdkampioenschappen broodbakken op 22 tot en met 25 oktober in Ringsted Denemarken.

Het thema voor deze jeugdbakwedstrijden luidt sprookjes. De bedoeling is dat de meest getalenteerde jonge bakkers van ieder land diverse broodproducten maken rondom dit thema. Iedere week wordt door het duo flink getraind om tijdens de kampioenschappen zo goed mogelijk voor de dag te komen. Een week gebeurt dat bij bakker Arts in Ottersum, de andere week in Sneek, de bakkerij waar Folkert werkt. Het kasteel van Doornroosje en de koets van Assepoester moeten de twee pronkstukken van Twan en Folkert worden. Iedere week komen deze hoogstandjes een stukje mooier uit de oven. “We willen niks aan het toeval overlaten”, zeggen de beide ambitieuze jonge bakkers. “We trainen nu elke week op onze vrije dag om in Ringsted goed voor de dag te komen.”

De beide knapen worden begeleid door een team van de stichting Jeugdvakwedstrijden bestaande uit Wim Visser, Paul Berntsen en Richard Jansen. “Wij gaan voor de cup met de grote oren”, zegt het begeleidingsteam energiek. “Voor minder hoef je aan zo’n wedstrijd niet te beginnen.”

Bron: Maas- en Niersbode 06-09-2005

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Ballon

Dit weekend zien we er velen opstijgen vanaf het Bleijvenement. Vorige week zondag kwam er om 20.15 uur eentje neer tegenover de visvijver in een weiland. Een beetje een ongelukkige landingsplaats want hij raakte na wat stuiteren wat struiken, miste op een haar na een boom en raakte nog een weilandpaaltje.ballon

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Prachtig Late Summer Concert onder stralende zon

kiosksummerconcertDe onlangs geopende muziekkiosk in het Afferdse Heijmanspark was zondag het decor van het Late Summer concert.

Op uitnodiging van organiserende zangvereniging Laetitia uit Afferden namen vier koren deel aan het concert in de openlucht. Zo’n 150 belangstellenden genoten in een bij tijd en wijlen stekende zomerzon. De hoge temperaturen weerhield zangvereniging Allegria uit Middelaar, ’t Jonge Gardekoor uit Oirlo, de Troubadours en natuurlijk gemengde zangvereniging Laetitia uit Afferden er niet van het publiek te trakteren op een prachtig concert. Het fraaie weer en de mooie klanken maakten het Late Summer Concert tot een kwalitatief hoogstaand evenement. De afsluiting van de bijeenkomst werd verzorgd door muziekgezelschap de Alverlander Muzikanten. Dit eveneens van Afferdse bodem komende orkest sloot het Late Summer Concert op waardige wijze af.

Bron: Maas Driehoek 06-09-2005

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Wisseling van de wacht bij DWS

Math Rulh is als voorzitter afgetreden en zijn opvolger is Ger Jacobs.

Alle leden waren per brief of email uitgenodigd om op de DOEDAG (jaarlijkse aktiviteitenmiddag), die plaatsvond op zondag 28 augustus, bij de bestuurswisseling aanwezig te zijn. Er waren 70 leden aanwezig en zo kon de voorgedragen nieuwe voorzitter zijn functie aanvaarden.

Math Ruhl van af deze plaats veel dankje wel voor de vele jaren als voorzitter van WSV DWS AFFERDEN en hopelijk nog nog vele jaren als bestuurslid.

Thea Jacobs is als bestuurslid terug getreden, zodat haar man Ger de voorzittershamer uit handen van Math Ruhl kon overnemen. Thea bedankt voor de fijne jaren als bestuurslid.

Daarna kon de DOEDAG-commissie alle leden op weg sturen voor een gezellige dag. Op de fiets naar Bergen waar we allerlei spelen deden. Boerenklompgolf, touwleggen en meten, gewichtenraden enz. Verder pannenkoeken bakken, kippenpoten eten en nog wat drinken. Het was een zeer geslaagde dag met dank aan de DOEDAG werkgroep.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Reacties enquête op website gemeente Bergen over fietspaden

Gedurende twee maanden heeft de gemeente Bergen via haar website u als inwoner van de gemeente gevraagd uw mening te geven over de staat van onderhoud van de fietspaden.

Ook is gevraagd of er voldoende fietspaden zijn of dat er behoefte is aan uitbreiding van het fietspadennet. Verder is gevraagd of er naar de mening van de Bergense fietser voldoende voorzieningen zoals horeca en rustplaatsen te vinden zijn langs de fietsroutes.

Uitkomsten:
Opvallend is de eensgezinde mening van de fietsers over de staat van onderhoud van de fietspaden langs de provinciale weg. Deze paden worden als ronduit slecht beschouwd. Scheefliggende stoeptegels en opdrukkende wortels maken deze paden, naar de mening van de fietser, gevaarlijk. Verder geven de respondenten aan een fietspad tussen Afferden en Siebengewald te missen. Veel fietsers zijn ook voorstander van meer en verharde fietspaden door de bossen. Wenselijk is verder dat er meer horeca komt waar de fietser wat kan drinken en uit kan rusten. Ook worden bankjes en andere rustplekken node gemist.

Te nemen acties:
De gemeente zal met de uitkomsten van de enquête de provincie nogmaals wijzen op de slechte staat van onderhoud van de fietspaden langs de provinciale weg. De provincie zal tevens gevraagd worden om aan de plannen voor een nieuw fietspad tussen Bergen – Afferden en Heijen een hoge prioriteit toe te kennen. Op dit moment is de gemeente Bergen aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een fietspad tussen Afferden en Siebengewald. In het nationaal park wordt binnenkort begonnen met de aanleg van fietspaden tussen enkele knooppunten. Ook wordt gewerkt aan uitbreiding van het aantal rustplaatsen.

Bron: Maas- en Niersbode 30-08-2005

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Agrifestijn aan de Berkenkamp in Afferden druk bezocht

agriHet Agrifestijn van de LLTB afdeling Bergen heeft zondag 28 augustus enkele duizenden bezoekers getrokken.

Vanwege het 100 jarig bestaan van de Bergense afdeling was er een open dag waarbij boerderijen bezocht konden worden. De dag begon met een oogstdankviering. Daarna konden de bezoekers onder een stralende zon te voet, per fiets of met de huifkar de route langs de bedrijven volgen. Diverse demonstraties gaven een indruk van de ontwikkelingen in de land- en tuinbouw in de afgelopen eeuw. Natuurlijk waren er ook veel dieren te zien.

Bij de kraampjes op de streekmarkt konden producten uit de streek geproefd worden. Speciaal voor de kinderen was er een aantal spannende attracties opgesteld.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Hengelsportvereniging De Voorn stopt met rommelmarkt

rommelmarktNa precies 25 jaar alle spullen voor de jaarlijkse rommelmarkt te hebben ingenomen stopt De Voorn met dit werk. Aangezien er geen ruimte meer beschikbaar is voor opslag en er ook te weinig vrijwilligers zijn was men genoodzaakt deze stap te nemen.

De Voorn bedankt iedereen die de afgelopen jaren hun spullen hebben aangeboden.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Roofridderfeesten terug op ruïne Bleijenbeek

De roemruchte Roofridderfeesten waarmee Afferden toendertijd op tv te zien was, keren weer terug. Dat maakt Rudolf Terlingen, de bedenker en organisator van het Bleijvenement dat dit jaar op 9,10 en 11 september op landgoed Bleijenbeek plaatsvindt, bekend. “Het vindt plaats op dezelfde plek, alleen op kleinere schaal”, zegt Terlingen, die op 12 augustus 2006 de eerste Roofridderfeesten heeft gepland. Deze zeskampspelen gaan onderdeel uitmaken van het Bleijvenement en worden gehouden op het terrein van ruïne Bleijenbeek. In plaats van landen of steden is het de bedoeling dat de diverse kernen van de gemeente Bergen volgens de zeskampformule met elkaar de sportieve strijd aangaan.

Bron: Maas- en Niersbode 16-08-2005

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Kantoor Maasduinen Wonen wordt zorgwoning Vizier

Het huidige kantoor van Woningstichting Maasduinen aan de Leemkuilenweg in Afferden wordt na de verhuizing naar de nieuwe kantoorruimte in Bergen geschikt gemaakt tot zorgwoning voor Vizier. “Momenteel lopen er nog gesprekken met Vizier maar de nieuwe bestemming is al definitief “, verzekert directeur van Maasduinen Wonen, Wilbert Pothoff. Het nieuwe kantoorgebouw van Wonen Maasduinen wordt in oktober opgeleverd en de verhuizing naar het nieuwe pand staat dit jaar gepland. Het huidige kantoor gaat na aanpassing plek bieden aan zeven bewoners van Vizier.

Bron: Maas- en Niersbode 09-08-2005

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail