Tag Archive for offerse knikker

De Knikkers, carnaval jaren 50

Het carnavalsseizoen is afgelopen weekend weer met het traditionele vlaghijsen en de benoeming van de Offerse Knikker geopend.

Enige tijd geleden werd de vraag gesteld waarom de Afferdse carnavalsvierders “Knikkers” worden genoemd. Het bleek moeilijk daar een goed antwoord op te krijgen. Uiteindelijk hoorden we van een dorpsgenoot de volgende verklaring: “knikkers” zijn kleine piepers. Met andere woorden ze verwijzen naar de karige opbrengst op de weinig vruchtbare zandgronden van onze omgeving en de daarmee gepaard gaande moeilijke bestaansmogelijkheden van onze voorouders.dorpsarchief-carnaval-knikkers-jaren-50De betekenis is dus van oorsprong wat minder positief maar heeft in de loop der jaren een positieve wending gekregen en heeft betrekking op Afferdse carnavalsvierders en o.a. ook op een actieve dorpsgenoot die voor zijn of haar verdiensten voor de Afferdse gemeenschap elk jaar wordt onderscheiden.
Mocht het zijn dat er twijfel bestaat over deze verklaring, dan horen wij dat graag.

De foto toont Afferdse carnavalsvierders in de beginjaren van de Afferdse carnaval in de jaren 50 van de vorige eeuw. Met helemaal rechts pastoor Geurts (de ‘bouwpastoor’).

Harrie Kessels, Truus Keijsers en 23 anderen vindt dit leuk

Ann RuttenJa Wil...volgens mej wel...onze vader stut dr ok nog op...

9 maanden geleden   ·  1
Avatar

Ann RuttenUhh...de 7 flappe...of?

9 maanden geleden
Avatar

Wil CleversDat zien toch de 11 flappen of.........

10 maanden geleden
Avatar

Reageer via Facebook

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Mat Custers Offerse Knikker 2016

Mat Custers is tijdens de opening van het carnavalsseizoen van de Peijas in Iedershuus uitgeroepen tot de nieuwe Offerse Knikker. Hij volgt Jan Lamers op die vorig jaar deze titel mocht dragen. De inzet en vele verdiensten van Mat voor Afferden waren voor veel inzenders reden om Mat Custers voor deze titel voor te dragen. De bekendmaking gebeurde door de Knikkerpliesie.offerse-knikker-2016Mat is een bekende bij HRC, zit in het bestuur van het kerstzaalvoetbaltoernooi, is muzikaal onderlegd, schrijft liedjes en is mede-organisator van Offers Treffe. Daarnaast is hij presentator bij de halfvasten optocht en betrokken bij de pronkzitting, begeleidt 3veuraff en ondersteunt zo nodig de Troubadours. Kortom een man die de titel Offerse Knikker meer dan verdiend heeft.

Tekst en foto: Frans Thonen

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Jan Lamers gehuldigd als de nieuwe ‘Offerse Knikker’.

Jan Lamers is afgelopen zaterdag gehuldigd als de nieuwe ‘Offerse Knikker’. Deze eervolle onderscheiding reikte de Knikkerpliesie tijdens het Vlaghijsen in Iedershuus, voor de elfde maal uit.Jan Lamers Offerse Knikker 2015Uit de inleidende speech van de Knikkerpliesie bleek Jan een terechte winnaar te zijn. ‘Jan heeft een indrukwekkende staat van dienst binnen de Afferdense gemeenschap, hij is een vrijwilliger in hart en nieren!’ Zo is Jan actief lid geweest van de carnavalsvereniging als prins, vorst en jurylid, heeft in het bestuur van de fanfare gezeten en is lid geweest van de vrijwillige brandweer. Ook is hij al decennia lang nauw betrokken bij de parochie, waar hij onder meer de financiën beheert en zorgt voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Voor al zijn vrijwilligerswerk ontving Jan in het verleden al eens een pauselijke én een koninklijke onderscheiding. En aan dit rijtje kan volgens de Knikkerpliesie de ‘Offerse Knikker’ terecht worden toegevoegd.

Foto: Joos Swijghuizen

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Theo Arts uitgeroepen tot Offerse Knikker

Theo Arts is zaterdagavond tijdens de opening van het carnavalsseizoen in Afferden uitgeroepen tot de nieuwe Offerse Knikker.
Theo volgt Jan Artz op die vorige jaar deze titel in ontvangst mocht nemen. De Offerse Knikker werd door de Knikkerpliesie uitgereikt nadat de prinsenparen van De Sneuzels, de KBO en de Peijas de vlaggen in de masten hadden gehesen. Ook loste de Knikkerpliesie de traditionele 11 carbidschoten. Het vlaghijsen is een initiatief van en wordt georganiseerd door De Vrienden van de Peijas. De avond werd muzikaal ondersteund door Joekskapel Wèr of gen wèr d’r an!

De onlangs 65 geworden Theo is een man op wie veel verenigingen de afgelopen jaren een beroep op hebben gedaan. Hij beschildert carnavalswagens en borden voor iedereen die hem vraagt en maakt veel mensen blij met muziek. Bijvoorbeeld als geluidsman voor o.a. De Alverländer Muzikanten en als actief lid van Laetitia. Ook zet hij zich in voor de vrienden van de fanfare en speelt elk jaar bij het Offers Treffen en tijdens de Kletsmiddag. Zijn band, de Emulegro’s (voorheen bekend als de Allegro’s) bestaat volgend jaar zelfs 50 jaar!

Foto: Joos Swijghuizen, tekst: Frans Thonen
Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Oproep Offerse knikker 2014

Meense uut Offere,

Ut is wer tied um d’r ovver noa te deenke wie d’r dit joar ien anmerking kumt vur d’n Offerse knikker van 2014.

Vurwaardes um Offerse knikker te kunne worre:
Dengene den ien anmerking kan komme vur d’n Offerse Knikker:

 • Mot woonachtig zien ien Offere.
 • Het iets postiefs gedaon vur zien of her durrep.

Kinde geej iemand den hier an volduut, dan kunde dizze persoon nominere vur Offerse Knikker van ut joar 2014. Ut get dus um en nominatie, nie um en stemming. Anonieme ienzendingen worre nie gehonoreerd!!! Ienzende vur zondag 9 november 2014!

Vul de papierstrook uut de Knikkerkoerier ien en dow die ien de brievebus van ’t hoofdkantoor van de Knikkerpliesie: Vliegenkamp 1.

Ge kunt ok middels e-mail nominere dur te maile nor:
knikkerpliesie@gmail.com
Vermeld dan efkes owwe naam, de genomineerde en de motivatie.

Offerse Knikkers tot now toe:

 1. 2005 Leo van Druten
 2. 2006 Henny van Hoof
 3. 2007 Hans van den Woldenberg
 4. 2008 Piet Wijers
 5. 2009 Piet Laarakkers
 6. 2010 Mia Franssen
 7. 2011 Piet Boskamp
 8. 2012 Mat Wijers
 9. 2013 Jan Artz

Nao ut vlaghijsen op zaoterdag 15 november, ien Iedershuus wurd d’n Offerse Knikker 2014 bekind gemakt dur de Knikkerpliesie en vervolges uutgeriekt dur Prins Paul.

Korps Knikkerpliesie C.V. ‘D’n Offerse Peijas’

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Knikkerpliesie bericht

Ten urste wille wej, Korps Knikkerpliesie, iedereen bedaanke die mit gewerkt hebbe um iemand te nomineren vur “D’n Offerse Knikker…!!!” Zuas wej wete is Leo van Druten d’n uutverkorene geworre en mag zich mit trots “Offerse Knikker 2005” noeme. Dus meense duut ow baest, misschien worde gij wel genomineerd en kriegde gij dit jaor “D’n Offerse Knikker” umgehange dur Prins Bas d’n urste.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail