Verslag vergadering dorpsraad 11-07-2019

Aanwezig: René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Piet Manders en Ton Wijers (notulist) Afwezig: Pauline Spoor en Frans Theunissen Gasten: Jos Zwart en Ferdinand Zeegers 1) Voorzitter opent vergadering en stelt agenda vast 2) Ingekomen stukken/mededelingen Locaties nieuwe AED’s, communicatie: René…

Verslag vergadering dorpsraad 13-06-2019

Aanwezig: René Aengenend (Voorzitter), Henk Hendriks, Frans Theunissen, Piet Manders en Ton Wijers (notulist) Afwezig: Pauline Spoor Gasten: Jos Zwart en Patrick Robben 1) Voorzitter opent vergadering en stelt agenda vast 2) Ingekomen stukken/mededelingen Samenstelling nieuwe Dorpsraad: We houden de…

Bedevaart naar Kevelaer


woensdag 21 augustus 2019
Aanvang: 15:15 uur

KBO Afferden gaat woensdag 21 augustus 2019 op bedevaart naar Kevelaer (ook niet leden zijn van harte welkom).

Pastoor H. Reijnen zal aldaar om kwart over drie in de kapel een heilige mis opdragen ter intentie van alle leden en overleden leden van de K.B.O. afdelingen Afferden, Siebengewald en Heijen.

De fietsers vertrekken om 11.00 uur vanaf de voorzijde van Iedershuus. Degene die met de auto gaan verzoeken we vriendelijk om om 13.50 uur te verzamelen aan de voorzijde van Iedershuus dit i.v.m. de verdeling van personen die graag met iemand mee willen rijden. Om ongeveer 14.00 uur zullen we hier vertrekken. De chauffeurs krijgen via de penningmeester een onkosten vergoeding t.b.v. de vervoerskosten.

Aanmelden
Opgeven kan tot en met zaterdag 10 augustus via tel. 06 – 331 383 72 of via de mail naar samenaktief@gmail.com. Geef hierbij aan of u fiets of met de auto wilt gaan en of u zelf met de auto rijdt of met iemand anders mee wilt rijden.

Voor degene die het leuk vinden hebben we als tip om op de terugweg een tussenstop te houden bij Bauerncafé Winthuis in Weeze (adres: Am Bruch 12 Weeze)


Bekijk alle activiteiten van onze parochie.

Themamiddag senioren omtrent het levenstestament


dinsdag 03 september 2019
Aanvang: 15:00 uur
Plaats: Café, zaal de Pruuver, Langstraat 4, Afferden

Speciaal voor alle senioren (wel of geen lid) organiseren KBO Afferden en Stichting BLOA Afferden, gezamenlijk een themamiddag omtrent het levenstestament.

De afgelopen jaren is veel gewijzigd in zowel het erfrecht als ook in de zorgregelingen in Nederland. Zo biedt de wetgeving vanaf 2003 een groot aantal mogelijkheden om erfbelasting te besparen en uw vermogen (bijvoorbeeld uw huis en spaargelden) veilig te stellen voor de zorg en de staat. Ook kunt u diverse maatregelen nemen voor het geval u wilsonbekwaam en/of zorgbehoevend zou worden.

Nadenken over de dood en het maken van testamenten en volmachten is bij uitstek zo een onderwerp om lekker voor je uit te schuiven. Het is immers niet een heel gezellig onderwerp, het kost geld en men weet lang niet altijd hoe eraan te beginnen.

Op dinsdag 3 september 2019 a.s. geeft notaris J. Rieff uit Bergen een lezing en uitleg over het levenstestament en alle bijbehorende bovengenoemde zaken.

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen om deze, ons inziens zeer interessante lezing, bij te wonen.

Aanmelden
Indien u aan onze uitnodiging gehoor wilt geven verzoeken wij u vriendelijk zich aan te melden bij El Alards, Langstraat 2B, telefoon 06 – 331 383 72 of via mail adres: samenaktief@gmail.com 

Opgeven kan tot en met vrijdag 23 augustus a.s..


Wie wordt de opvolger van Prins Bart???

In november zal Prins Bart plaats moeten maken voor zijn opvolger.

Wie dat wordt kunt u mee bepalen.

Schrijf maximaal 5 namen in volgorde van voorkeur op en lever dat in bij Paul Janssen Julianastraat 42 of bij Jan Buddiger Wielerveldweg 2. Per mail kan ook naar buddiger@home.nl

Inleveren kan tot en met 18 augustus 2019.