Openbare vergadering dorpsraad


donderdag 14 november 2019
Aanvang: 19:30 uur
Plaats: Iedershuus, Kapelstraat 7a, Afferden

Stichting Dorpsraad Afferden nodigt u uit voor de openbare vergadering op donderdag 14 november 2019 in Iedershuus (via achteringang). U bent van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten om ideeën, wensen en reacties te delen.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Straatcoaches uitgenodigd i.v.m. overlast jongeren o.a. dorpsstraat en park, vernielingen, drugsgebruik, lachgas e.d.
  3. Ingekomen stukken / mededelingen
  4. Werkbezoek met raadsleden, college, ambtenaren en dorpsraden aan gemeente Peel en Maas, in kasteel Kessel over Burgerparticipatie en dienstverlening gemeente (Piet/René) over ieders rol en verbeteringen in communicatie.
  5. Verslag Penningmeester
    • Subsidieverzoeken kunnen worden aangevraagd via het aanvraagformulier op deze website.
  6. Rondvraag
  7. Sluiting


Verslag vergadering dorpsraad 10-10-2019

Aanwezig:René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Frans Theunissen, Piet Manders en Ton Wijers (notulist) Gasten: Jos Zwart en Bart Laarakkers Voorzitter opent vergadering en stelt agenda vast Ingekomen stukken / mededelingen Project zorglandschap; besteding mogelijk terugvloeiende gelden vanuit ziektekostenverzekeraar VGZ Huisartsenpraktijk…

Onderzoek koopgedrag

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Online winkelen is sterk gegroeid, op straat zien we vaker leegstand of veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Provincie Limburg zet zich daarom samen met gemeenten en winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden…

Ophalen oud papier

De papierinzameling in Afferden gaat donderdag 14 november gewoon door.

Zaterdag 14 december wordt verplaatst naar donderdag 12 december. ’s Middags in de buitengebieden van Afferden en ’s avonds in de kern.

Verdere mededelingen over de papierinzameling volgen t.z.t.

Het Sinterklaasjournaal en de intocht!


zondag 17 november 2019
Aanvang: 10:30 uur
Plaats: Kiosk, Heijmanspark, Afferden

Dit jaar verloopt de intocht van Sinterklaas in Afferden zonder problemen! Toch? Of zou er dan toch iets misgaan?

Presentator Mike, razende reporter Siske en Gluurpiet gaan op onderzoek uit om alles tot in de puntjes te regelen. Je volgt hun voorbereidingen en avonturen via het Sinterklaasjournaal op www.kvw-afferden.nl.

De afleveringen zijn te zien op 3, 6, 10 en 13 november vanaf 18.00 uur.

De intocht van Sinterklaas vindt dit jaar plaats op zondag 17 november. We verzamelen om 10.15 uur bij de kiosk. Zijn jullie er ook bij om Sinterklaas welkom te heten?


Bekijk alle aankomende kinderactiviteiten

Laetitia Rabo Club Support

Langs deze weg willen wij graag iedereen die onze zangvereniging bij Rabo Club Support 1 of 2 stemmen heeft gegeven heel hartelijk bedanken. Deze actie heeft voor onze vereniging een mooi bedrag opgeleverd, namelijk € 533,62. Hiervan kunnen wij o.a.…