Zaterdag 21 januari heeft Afferden Samen Beter in Ospel gepitcht voor het project ‘Ons Offere in Bloei’ van Kern met Pit (KNHM). Wij ontvingen een cheque van 1000 Euro voor de bloembolletjes en een plaquette met predicaat ‘Kern met Pit’ 2022. We vielen met ons relatief kleine project net buiten de Limburg Trofee, maar werden erom geprezen dat wij binnen het budget ons project hebben kunnen uitvoeren. Veel ideeën opgedaan bij de andere (vaak veel grotere) projecten met meerdere sponsoringen, die gepresenteerd werden. Dank nogmaals aan iedereen die meegeholpen heeft om dit project te laten slagen ….en nu wachten op het voorjaar.

Onze pitch ‘Kern met Pit’
Wij staan hier vandaag namens het burgerinitiatief Afferden Samen Beter met het project “Ons Offere in Bloei”. Afferden een klein kerkdorpje met 2117 inwoners in de kop van Noord Limburg, 1 van de 7 kerkdorpen van de gemeente Bergen.

“Wat kan Kern met Pit voor ons dorp betekenen?” En vooral “Hoe dan?” dat waren de vragen die ons bezighielden. Er zijn mooie termen zoals het stimuleren van ontmoeten, verbinden, leefbaarheid, welzijn, meer eigen regie etc. etc….. maar hoe vlieg je dat aan in een samenleving, die vooral in onze streek te maken heeft met toenemende dubbele vergrijzing en jongeren die wegtrekken naar elders, jonge gezinnen met overbezette 2-verdieners, verenigingen die met moeite hun kop boven water kunnen houden, besturen die niet aangevuld kunnen worden, vrijwilligers die met veel moeite mondjesmaat te werven zijn? Het is niet meer vanzelfsprekend dat verenigingen samen optrekken…. ieder z’n eigen clubje met eigen sfeer totdat het niet meer gaat.

En precies daar zat voor ons de uitdaging: iets bedenken waarbij zoveel mogelijk verenigingen, clubjes, stichtingen, werkgroepen, jong en oud samen de schouders gaan zetten onder iets simpels dat bovendien een blijvend resultaat zou kunnen opleveren.

Maar welk project dan?
Wij hebben toen gekozen voor een veelgenoemde wens uit onze dorpsdagboeken, waarin dorpelingen hun wensen en ideeën voor Offere konden neerschrijven. 20 Doorgeefdagboeken uitgedeeld onder 6 leeftijdscategorieën…. Een succesvol idee opgepikt in America… ik kan het iedereen aanraden. Een veelgenoemde wens in ons dorp was: “meer gezamenlijkheid” en ook “meer biodiversiteit”.

Zo kwamen we samen met de Dorpsraad op het idee om gezamenlijk bijenvriendelijke botanische voorjaarsbloemen, geschikt voor verwildering, uit te strooien bij onze Mariakapel.

Ons gezamenlijke bollenproject, uitgevoerd op 26 november, is een voorbeeld gebleken van onverwacht spontane samenwerking, waarbij 16 delegaties van verenigingen etc., na inzegening van bolletjes en grond door onze pastoor, allemaal samen de voorjaarsbollen hebben uitgestrooid, begeleid door zang van ons kinderkoor, in feestelijk bijzijn van onze Prins Frans den Twedde en de Beschermvrouwe van de Mariakapel en onze Peijas.

Toen we na het kopje koffie en gesponsorde koekje en de vele verhalen die los kwamen over “vroeger” terugliepen naar de plek van happening met de banner “Hier Wordt Gewerkt” : trof ik twee middelbare heren wandelaars uit Ossendrecht, die vroegen wat hier gaande was. Na uitleg zei een van hen met een zucht: “goh dat dat hier nog bestaat….”. En pas toen realiseerde ik me dat onze opzet geslaagd was…… samen iets oppakken en het plezier hierin herontdekken … iets met een blijvend resultaat dat over de bolletjes uitstijgt:  Afferden Samen Beter!

Brigitta den Boer, namens ASBimage_pdf