Afferden blijft een proeftuin als het gaat om het uitvinden van een nieuw zorglandschap. Het uitrollen van het concept Positieve Gezondheid door de plaatselijke huisartsenpraktijk heeft al voor een revolutie in de gezondheidszorg gezorgd. Nu gaat met subsidie van de Provincie Limburg een nieuwe fase van start. In dit onderzoek zal aan de inwoners gevraagd worden welke zorg zij nodig hebben voor een gezondere en leefbare samenleving.

De huisartsenpraktijk in Afferden heeft door te werken volgens de uitgangspunten van Positieve Gezondheid de gezondheidszorg al flink op zijn kop gezet. Door meer tijd en aandacht te besteden aan patiënt en preventie en minder door te verwijzen naar specialisten en ziekenhuis zijn de zorgkosten in Afferden drastisch gedaald. Nu kan dankzij een subsidiebedrag van 80.000 euro van de Provincie Limburg een nieuw onderzoek starten. Daarin wordt onderzocht of zorgverzekeraars mee willen werken aan het terugsluizen van (een deel van) die besparingen naar gezondheidsbevorderende projecten in het dorp. Tevens wordt aan de inwoners gevraagd hoe zij dergelijke gelden zouden willen besteden om zo meer regie in hun leven te krijgen. Mocht dit onderzoek slagen dan heeft niet alleen Afferden en de Gemeente Bergen, maar ook de Provincie een primeur waar mogelijk de hele gezondheidszorg in Nederland van kan profiteren.

Met het subsidiegeld gaat de projectgroep bestaande uit huisartsenpraktijk Afferden, Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Syntein onder regie van de Gemeente Bergen aan de slag met het ontwikkelen van een dorpscontract in Afferden. Hierin wordt vastgelegd op welke wijze de inwoners van Afferden via preventie, welzijn en zorg toe kunnen groeien naar een gezondere en vitalere samenleving. Bij dit onderzoek wordt gezien de positieve effecten op de gezondheid nadrukkelijk de natuurlijke, groene omgeving betrokken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een nog te ontwikkelen voedselbos of een nog aan te leggen beweegtuin in het Heijmanspark in het centrum van Afferden.

Onderdeel van zo’n dorpscontract is tevens de oprichting van een fonds waarvan de Afferdenaren bijvoorbeeld via een dorpscoöperatie mede eigenaar zijn. In deze fase van het onderzoek wordt gesproken over een virtueel fonds omdat nu nog niet duidelijk is of zorgverzekeraars daadwerkelijk de besparingen terug zullen sluizen naar Afferden. “Gesprekken met de zorgverzekeraars moeten nog plaatsvinden”, benadrukt wethouder Lia Roefs. “Zij hebben wel toegezegd mee te kijken en te denken in dit proces.”

De inwoners van Afferden worden bij dit onderzoek betrokken via dorpsbijeenkomsten en de al langer bestaande projectgroep ‘Afferden Samen Beter’. Eveneens zullen vragenlijsten worden ingezet en interviews plaatsvinden. Dit onderzoek duurt een jaar. Mei 2020 wil de Provincie Limburg resultaten zien.

Bron: Frans Thonen

image_pdf