De vereniging Afferden Samen Beter bestaat inmiddels ruim een jaar, maar heeft tot nu toe door alle maatregelen rondom Corona nog geen Algemene Ledenvergadering (oprichtingsvergadering) kunnen houden. Nu de coronamaatregelen wat versoepeld zijn kunnen we een datum inplannen.

Dinsdag 15 juni a.s. om 19.30 uur
In zaal de Pruuver, langstraat 4

Wanneer u wilt komen vragen wij u i.v.m. de nog steeds geldende maatregelen om u uiterijk 14 juni a.s. aan te melden via info@afferdensamenbeter.nl

Mondkapje verplicht (mag af zodra u zit). Bij klachten thuisblijven. Om 22.00 uur moet de zaal weer verlaten zijn.

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering zal het huidige (oprichtings)bestuur, zich voor een volgende periode van 3 jaar kandidaat stellen. Echter ook de leden van Afferden Samen Beter kunnen zich kandidaat stellen. Deze kandidatuur dient de steun van 15 of meer leden te hebben en moet voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

De statuten, het jaarverslag en het financieel verslag liggen voor de leden vanaf 19.00 uur ter inzage in de zaal.

U kunt lid worden van Afferden Samen Beter door 5 euro over te maken op rek. nr. NL19 RBRB 0787 7086 58 t.n.v. Afferden Samen Beter met vermelding ASB 2021 en uw naam.

(Oprichtings)bestuur ASB

Anton Wilhelm
Bianca van de Bovenkamp
Brigitta den Boer
Manon Verijdt
Marjolijn Dirkx- van Schoonhoven

Agenda Algemene Ledenvergadering ASB d.d. 15 juni 2021

 • 19.00 uur Zaal open
  Mogelijkheid om statuten, jaarverslag en financieel verslag in te zien.
 • 19.30 uur Opening en welkom
  Jaarverslag 2020
  Jaarrekening
  Begroting
  Verkiezing kascommissie
  Verkiezing bestuursleden
  FEESTELIJKE PAUZE
  Hoe staan we ervoor?
  Waar willen we naar toe en hoe dan? Wat dan als eerste?
  Rondvraag
 • 21.45 uur (uiterlijk) Sluiting
image_pdf