woensdag 10 april 2024

Als u wilt dat uw huisvuil opgehaald wordt, dient u op de inzameldag de zakken PMD-afval altijd vóór 07.30 uur aan de weg te zetten. In de maanden juni, juli, augustus en september start de inzameling om 06.00 uur. U mag PMD alleen aanbieden in de speciale doorzichtige inzamelzakken.

Heeft u klachten over de inzameling, is bijvoorbeeld uw container niet leeggemaakt? Ga dan naar www.bergen.nl/afvalinfolijn of neem telefonisch contact op met de Afval Infolijn: (0800) 221 00 13.


Alle ophaal(wegbreng)dagen in de afvalkalender.