zaterdag 18 mei 2024

Als u wilt dat uw huisvuil opgehaald wordt, dient u op de inzameldag de container altijd vóór 07.30 uur aan de weg te zetten. Plaats de container dan met gesloten deksel en de handgreep naar de straatzijde. Containers waarvan de deksel niet gesloten is, worden door de inzamelaar niet leeggemaakt. Er mogen geen vuilniszakken naast de container staan, deze worden niet meegenomen.

Heeft u klachten over de inzameling, is bijvoorbeeld uw container niet leeggemaakt? Ga dan naar www.bergen.nl/afvalinfolijn of neem telefonisch contact op met de Afval Infolijn: (0800) 221 00 13.


Alle ophaal(wegbreng)dagen in de afvalkalender.