Openbare vergadering Dorpsraad Afferden


donderdag 10 oktober 2019
Aanvang: 19:30 uur
Plaats: Iedershuus, Kapelstraat 7a, Afferden

Stichting Dorpsraad Afferden nodigt u uit voor de openbare vergadering op donderdag 10 oktober 2019 in Iedershuus (via achteringang). U bent van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten om ideeën, wensen en reacties te delen.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Ingekomen stukken / mededelingen
  • Project zorglandschap; besteding mogelijk terugvloeien gelden vanuit ziektekostenverzekeraar VGZ Huisartsenpraktijk (René)
  • Melding stankoverlast v. Lin (ingekomen mail) en reactie gemeente en vergunning provincie
  • Presentatie commissie Ruimte en Economie woningbouw gemeente Bergen (02-10-19)
  • Overlast jongeren dorpsstraat en park (Piet)
  • Aanvraag trottoir naar bushalte Eckeltsedijk en acties speeltuin inspectie
  • Bezwaar afwijzing Subsidie dorpsraad 2019 college gemeente Bergen
  • Vraag buitendienst gemeente Bergen 2e hands bankje op kerkplein
  • Fondsenwerving (Piet)
  • Gezamenlijk Dorpsraden overleg (Piet / René); Groenbeleid; Afval overlast; arbeidsmigranten; verkeersveiligheid; Den Asseldonck; Communicatie met ambtelijke en bestuurlijke organisatie gemeente en verwachtingen
 3. Verslag Penningmeester
  • Subsidieverzoeken kunnen worden aangevraagd via het aanvraagformulier op deze website.
 4. Rondvraag
 5. Sluiting


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

:-( 
:wave: 
:hello: 
:perfect: 
:wink: 
:-) 
:clown: 
:bouncey: 
:tongue: 
:rose: 
:blush: 
:biggrin: 
:cool: 
:cry: 
:kiss: 
:laugh: 
:notgood: 
:look: