Openbare vergadering Dorpsraad Afferden


donderdag 09 januari 2020
Aanvang: 19:30 uur
Plaats: Iedershuus, Kapelstraat 7a, Afferden

Stichting Dorpsraad Afferden nodigt u uit voor de openbare vergadering op donderdag 9 januari 2019 in Iedershuus (via achteringang). U bent van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten om ideeën, wensen en reacties te delen.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening en vaststellen agenda.
  2. Ingekomen stukken / mededelingen
  3. Welke rol en positie (inspraak en zelfregie dorp) wil en kan de dorpsraad spelen in het kader van burgerparticipatie. Wim Strolenberg van de gemeente Bergen, beleidsadviseur Sociaal Domein en Coördinator Leefbaarheid sluit aan n.a.v. bijeenkomsten en verslag gesprek Vereniging Kleine Kernen Limburg en presentatie Ben van Essen en Jan Custers adviseurs burgerparticipatie.
  4. Meedenkavond huisvesting internationale werknemers bijeenkomst gemeente Bergen.
  5. Verslag Penningmeester
    • Subsidieverzoeken kunnen worden aangevraagd via het aanvraagformulier op deze website.
  6. Rondvraag
  7. Sluiting


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

:-( 
:wave: 
:hello: 
:perfect: 
:wink: 
:-) 
:clown: 
:bouncey: 
:tongue: 
:rose: 
:blush: 
:biggrin: 
:cool: 
:cry: 
:kiss: 
:laugh: 
:notgood: 
:look: