De werkgroep Afferden Samen Beter heeft in samenwerking met de HAN (KRAKE-project) vanaf 2017 tot heden op allerlei manieren ideeën, wensen en meningen verzameld, die betrekking hebben op zorg, welzijn en leefbaarheid van Afferden in de toekomst.

Deze opgehaalde ideeen zijn een actuele brede aanvulling op het reeds bestaande DOP (Dorpsontwikkelingsplan).

Hierbij een overzicht per categorie van alle opgehaalde ideeen uit:

  • De diepte-interviews met de sleutelfiguren en stakeholders (2017)
  • De dorpsenquête (2017)
  • De 1e Dorpsavond Toekomst Leefbaarheid Afferden (2018)
  • De 2e Dorpsavond Toekomst Leefbaarheid Afferden (2019)
  • De dorpsdagboeken Zorg&Welzijn en Afferden (2019) …een reis door alle leeftijdsgroepen

 

OPGROEIEN

BASISSCHOOL

DORPSIDENTITEIT

ONTMOETEN

ZORG & WELZIJN

PRETTIG WONEN

PRAKTISCHE VERBINDINGEN

ZELFSTANDIGE VOORZIENINGEN

OPENBARE RUIMTE

PARK EN GROEN

OUDER WORDEN

KERK & MARIAKAPEL