Wat is Afferden Samen Beter ?

Aanleiding oprichten werkgroep Afferden Samen Beter:
-Hoe moet het verder in de toekomst als je zo lang mogelijk in Afferden wilt blijven wonen?
-Sluit onze leefomgeving dan nog wel aan bij de voorwaarden en behoeften die we dan hebben?
-Zijn de voorzieningen voor zorg en welzijn hierop berekend? Wat moet er veranderen?
-Hoe moet het verder met het kloppend hart van Afferden, onze verenigingen, die weinig leden erbij krijgen en moeite hebben met het vinden van vrijwilligers en het bemensen van besturen.
-Hoe moet het verder met andere voorzieningen? De laatste supermarkt is dicht en daarmee zijn ook de servicepunten verdwenen. Willen we in de toekomst een winkel terug? of alleen servicepunten?…maar welke dan?
-Hoe vinden mensen die zich graag willen inzetten de mensen die een helpende hand kunnen gebruiken?

Onze concrete vraag:
Waar moeten we als inwoners samen de schouders onder zetten zodat we in de toekomst zelf de regie over de kwaliteit van ons dorp kunnen houden? waarbij het begrip kwaliteit van het dorp nog iets meer dimensie heeft dan alleen maar toekomstbestendig zijn

De bezorgdheid over deze thema’s was aanleiding om vanuit Dorpsraad Afferden in 2016 de werkgroep coöperatieve gedachte op te richten op initiatief van Piet Hagen.
In de orientatiefase sloot Hans Peter Jung als adviseur bij de werkgroep aan met het project Positieve Gezondheid en er werd kontakt gelegd met het Project Krachtige Kernen (HAN en Euregio), aanvankelijk olv Hub en Kim Hamers en op dit moment olv Ellen van Wijk en Miranda Laurant.

Werkgroep heet vanaf dan: Afferden Samen Beter.

Wat zijn onze doelen
Focus: zorg en welzijn en dorpscoöperatie (zorgcooperatie die mogelijk doorontwikkeld kan worden naar een dorpscooperatie)

Doelen:
-Bevorderen van leefbaarheid/kwaliteit
-Stimuleren van samenwerking en zelfmanagement (je eigen koers kiezen in sterkte, interesses, waarden en ambities)
-Toekomstbestendig maken van voorzieningen voor zorg en welzijn
-Verbinding onderling in het dorp vergroten
-Bevorderen van Positieve Gezondheid

Bewegingen in Afferden, die elkaar in de toekomst kunnen versterken:
*De werkgroep Afferden Samen Beter wil graag het zorgdomein en het sociale domein hechter met elkaar verbinden met als leidraad: Positieve Gezondheid.
*Bergen Beweegt Natuurlijk en Negen willen samen met de verenigingen in Afferden proberen meer onderlinge samenwerking tussen de verenigingen te krijgen met mogelijk een overkoepeling als resultaat, met als leidraad: sterkte door bundeling.
*Inwonersplatform doorontwikkelen naar actief platform, waar alle leeftijdsgroepen in vertegenwoordigd zijn, met als leidraad: sterke dorpsvertegenwoordiging uit alle lagen

Onze ambitie op termijn:
Onze ambitie is om op den duur een verbindend orgaan in het leven roepen waar zorg, welzijn, sport, cultuur, senioren, onderwijs en een inwonersplatform in vertegenwoordigd zijn, met als aandachtspunt dat wij de stem van jongeren ook willen horen.

Misschien wel uiteindelijk in de vorm van een Dorpscoöperatie
met bv een Dorpsinformatiepunt, een soort sociale VVV,
en met Dorpsondersteuner, iemand, die alle ins en outs van het dorp goed kent en helpt bij het vinden van oplossingen op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid.

Wij denken dat Afferden in de toekomst hierdoor samen sterker en beter wordt want:
-Meer financiële slagkracht door bundeling
-Meer sociale slagkracht door verbinding tussen afzonderlijke disciplines/groepen
-Meer kwaliteit op maat en naar wens van dorp

 

 

Wat hebben we tot nu toe georganiseerd ?

2016

*Diepte interviews met beleidsmakers en sleutelfiguren uit Afferden als voorbereiding op de huis-aan-huis enquete. De analyse hiervan kunt U terugvinden in het menu van Afferden Samen Beter: https://afferden-limburg.nl/wp-content/uploads/2019/02/Verslag-diepte-interviews-Afferden_1702201762386.pdf

 

2017

* Huis-aan-huis enquete ism de Dorpsraad met vragen over zorg, welzijn en leefbaarheid Belangrijkste vragen hierin gingen over:
-persoonlijk welbevinden
-woonsituatie
-veiligheid
-voorzieningen
-cultuur
-inzetbaarheid

De interviews en de uitslag van de huis-aan-huis vragenlijst kunnen dienen voor de totstandkoming van een zorgcooperatie c.q. de organisatie van het zelfmanagement in Afferden.
De interviews en de uitslag van de huis-aan-huis vragenlijst zijn geanalyseerd en ook dorpsbreed besproken op de dorpsinfoavond op 7 febr 2018.
U kunt dit “Concept Tussen-Rapportage” terugvinden in het menu van Afferden Samen Beter: https://afferden-limburg.nl/wp-content/uploads/2018/02/2017-Sept-Verslag-resultaten-survey-Afferden-Samen-Beter.pdf

2018

* 1e Interactieve Dorpsinfoavond over de toekomst van zorg, welzijn en leefbaarheid in Afferden

Met bijdragen van:
-KRAKE (enquete) Ellen van Wijk
-Huisartsenpraktijk (droom/visie gezondheidscentrum en Positieve Gezondheid) Hans Peter Jung/Hylke de Waart/Saskia Benthem
-Bergen Beweegt Natuurlijk ism Negen (verenigen in de toekomst) Ron Klemann
-Buurkracht (energiecollectief) Et Rijniers
-Afferden Samen Beter (inleiding en servicepunten) Brigitta den Boer/Thomas Bender

In het interactieve deel hebben inwoners input gegeven bij verschillende onderwerpen stands zoals : Verenigen, Servicepunten, Zorg&Welzijn, Buurkracht, en Positieve Gezondheid

 

*Beter zichtbaar zijn van Afferden Samen Beter

-Eigen plek aangevraagd op de site Afferden-limburg.nl, met een submenu

-Aanmaken Facebookpagina Afferden Samen Beter

-Eigen emailadres: afferdensamenbeter@gmail.com

-Vooraankondigingen, uitnodigingen en berichten in Knikkerkoerier laten plaatsen

 

*Opstarten project met jongeren “Wat vind jij?! ism Family Community (HAN/KRAKE)

Om de stem van de jongeren te horen zijn in 2018/2019 dmv een Workshop een aantal jongeren aan de slag gegaan met het in kaart brengen van hun wensen en ideeen voor de toekomst.

Family Community: Marjo Raijmakers, Antoinette van der Logt, Twan Krebbers, Joep Zwart, Henny Custers olv HAN/KRAKE/FAM COM Door Krekelberg en Hilde Wierda

 

*Het ontwikkelen van Dorpsdagboeken

Er wordt gekozen om 2 verschillende soorten dagboeken aan elkaar door te geven met de thema’s: Toekomst Gezondheidszorg&Welzijn en Toekomst Afferden

Deze 20 dagboeken hebben vanaf sept 2018 gereisd in verschillende leeftijdsgroepen: Basisschool, Jongeren 13-21 jr, Jongeren 21-35 jr, Gezinnen, Senioren

In totaal zijn de dagboeken 140 keer doorgegeven aan elkaar. Ook per email zijn ideeen en wensen binnengekomen.

2 dagboeken Zorg&Welzijn (nr 7 en 8) zijn tot op heden niet teruggekeerd.

De neergeschreven ideeen/wensen zijn geinventariseerd en geanalyseerd en worden ivm de privacy anoniem gepresenteerd in verschillende rubrieken onder het kopje “Afferden Samen Beter” op deze site   https://afferden-limburg.nl/asb-ingebrachte-ideeen/

Werkgroep Dorpsdagboeken: Brigitta den Boer, Simone Helmer, Riet van Ginkel olv Ellen van Wijk (HAN/KRAKE)

 

2019

* 2e Interactieve Dorpsavond over de toekomst van zorg, welzijn en leefbaarheid in Afferden

Met bijdragen van:
-Jongeren van workshop “Wat vind Jij?! olv Twan krebbers en Joep Zwart ism KRAKE/HAN

-Hans Peter Jung Positieve Gezondheid

-Noaberzorg video van Karin van der Plas
-Huisartsenpraktijk Hylke de Waart/Saskia Benthem update
-Buurkracht (energiecollectief) Geert van Oijen

-Ellen van Wijk(KRAKE/HAN) en Ron Klemann(BergenBewNatuurlijk): De Dorpsdagboeken

In het interactieve deel hebben inwoners zich verdeeld over verschillende onderwerptafels zoals Ontmoeten, Prettig Wonen, Dorpsidentiteit, Practische Verbindingen, Zorg&Welzijn, Opgroeien en Voorzieningen……allen voortgekomen uit de reacties in de dorpsdagboeken.

Vanuit deze tafelgesprekken zijn ideeen gekozen en werkgroepjes gevormd om alvast met een zgn 50-Dagenplan aan de gang te gaan.

VOORAANKONDIGING:

* Eind mei: 3e Dorpsavond over de toekomst van zorg, welzijn en leefbaarheid in Afferden

-Hoe staat het met de 50-Dagenplangroepjes?

-Dorpscooperatie, Dorpsondersteuner, Noaberzorg…..wat past bij Afferden?

 

Wat staat er nu oa op het programma ?

-Voorbereiding 3e interactieve Dorpsavond over de toekomst van zorg, welzijn en leefbaarheid in Afferden…planning onder voorbehoud eind mei
-Verkennen en uitwerken door de werkgroepjes van de door hen gekozen 50-dagenplan ideeen
-Stem van de jongeren blijven stimuleren en in projecten actief betrekken
-Verkenning Vrijwilligersplatform: coördinatie in vraag en aanbod bij elkaar brengen.
-Verkenning mogelijkheden om te komen tot een Dorpscooperatie

Verkenning van rol Dorpsondersteuner. Is dit iets voor Afferden?

Huidige samenstelling kerngroep Afferden Samen Beter:

Ans Derksen

Brigitta den Boer (vz)

Etienne Rijniers

Marjolijn Dirkx

Riet van Ginkel

Simone Helmer

Thomas Bender

Ellen van Wijk (HAN)

Hans Peter Jung (advies)