Wat betekent “Hoe gaat het met U”?

In 2011 is het concept positieve gezondheid geintroduceerd. (Machteld Huber)

In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

De mens staat centraal…niet de ziekte.
De eigen kracht wordt aangesproken …niet de zwakte.
Misschien heeft iemand wel een diagnose van een ziekte, maar er is een heel groot gebied waar hij of zij wel gezond is en die gezondheid kan nog versterkt worden.

Aan de hand van een spinneweb met 6 hoeken komt er inzicht in de persoonlijke positieve gezondheid. Hoe groter het bestreken oppervlak hoe groter de positieve gezondheid.
Bovendien is in 1 oogopslag zichtbaar waar de persoonlijke krachten zouden kunnen worden versterkt. Zie het spinneweb onder aan deze pagina. Door erop te klikken wordt de afbeelding groter.

De huisartsen en zorg/welzijnverleners in onze gemeente zijn allen begonnen de omslag te gaan maken naar het concept positieve gezondheid: van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag.

Meer nadruk op de zelfregie en het versterken hiervan: daar waar mogelijk en gewild.

In de huis-aan-huis enquete, uitgezet door KRAKE/Afferden Samen Beter/Dorpsraad in juni 2017, hadden veel vragen juist te maken met de pijlers van de positieve gezondheid en het spinneweb.

Positieve gezondheid heeft zes pijlers:

Publikatie maart 2018 in Huisarts en Wetenschap

201803 Meer tijd voor patienten, minder verwijzingen