Author Archive for info@afferden-limburg.nl

Foto’s toegevoegd aan album Halfvastenoptocht 2018

We hebben zojuist (maandagavond 20.19 uur) nog een aantal voornamelijk groepsfoto’s toegevoegd aan het fotoalbum van de Halfvastenoptocht 2018. De foto’s zijn in het album gerangschikt op creatie. Dus alle foto’s van elke creatie apart, genomen op diverse locaties, staan bij elkaar. Dan is het tussen de honderden foto’s nog enigszins makkelijk terug te vinden.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Lintje voor Henk Erren

Voorafgaand aan de start van de jaarlijkse Half Vasten Optocht Offere heeft burgemeester Manon Pelzer vandaag in De Pruuver een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan oprichter Henk Errren. Henk werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Zijn vrouw Thea ontving een mooie bos bloemen.

Henk is chef bij kwekerij Maatschap Lucassen in Afferden en zeer betrokken bij carnaval. Van 1995 tot 2005 is hij als lid van Buurtvereniging De Langstraat actief geweest bij de bouw van de carnavalswagen en het ontwerpen van de kostuums.Tevens heeft hij de eerste jaren van deze eeuw als bestuurslid van De Sneuzels veel voor het jeugdcarnaval in Afferden gedaan. In de jaren 2004 tot 2015 is hij als vrijwilliger betrokken bij onder meer de prinsenreceptie en het prinsenbal bij carnavalsvereniging De Peijas. En sinds 2004 is hij oprichter en voorman van joekskapel Wèr of Gen Wèr D’ran. Ook na de carnavalsperiode laat het carnavalsgevoel hem niet los want elf jaar geleden was hij als oprichter en penningmeester betrokken bij de de organisatie van de Half Vasten Optocht Offere. Inmiddels nemen ruim 1500 mensen deel aan dit evenement dat jaarlijks zo’n 5000 bezoekers trekt. Dit jaar wordt het eerste jubileum (11) gevierd, een reden voor de gemeenschap en de Koning om middels een Koninklijke Onderscheiding grote waardering voor de inzet van Henk Erren uit te spreken.

Buiten het carnaval is Henk bijna tien jaar bestuurslid geweest van de Asperge Studieclub Afferden en achttien jaar bestuurslid van de Groente en Fruit Afzet Coöperatie Afferden-Wellerlooi.

Bron: Frans Thonen

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Positieve energie na presentatie gebiedspilot Eckeltsebeek

Op 7 maart j.l. hebben Waterschap Limburg en de streek bij golfbaan Bleijenbeek in Afferden gezamenlijk de diverse maatregelen besproken die moeten leiden naar een klimaatbestendige Eckeltsebeek. De gepresenteerde maatregelen zijn positief ontvangen.Samen met adviesbureau SWECO zijn modellen opgesteld en doorgerekend die de knelpunten  in het stroomgebied van de Eckeltsebeek in kaart brengen. Vervolgens zijn ook diverse maatregelen doorgerekend. Deze maatregelen zijn gepresenteerd en uitgebreid besproken: welke maatregelen werken wel, en welke niet?  Zo werden maatregelen als het profiel aanpassen, onderhoud aanpassen en enkele kunstwerken aanpassen voorgesteld om het systeem voor de toekomst klimaat robuust te maken. Maar, ook nieuwe concepten zoals dynamisch maaien werden geïntroduceerd. Over het algemeen waren de aanwezigen positief. Bestuurslid Water van de LLTB Theo Scheurs: “Ik houd een positief gevoel over aan deze laatste bijeenkomst. Er is goed geluisterd naar de bevindingen uit de praktijk en deze zijn nu ook terug te vinden in de computermodellen. We kunnen nu gaan werken aan de oplossingen. Iedereen doet zijn best om er weer een goed functionerende beek van te maken en ik hoop dat we er dit jaar in slagen om hierin een flinke stap te maken.”

Alhoewel deze bijeenkomst een goede basis vormt, is er nog een weg te gaan om de Eckeltsebeek daadwerkelijk aan te passen aan het veranderende klimaat. Har Frenken: “Wij zetten nu de volgende stap naar de tekentafel en gaan aan de slag met het opzetten van een mogelijk maatregelenpakket. Natuurlijk doen we dit wederom samen met de omgeving, waardoor wij op korte termijn weer bijeen komen. We willen voor de zomervakantie samen met de omgeving een plan klaar hebben. Daarbij is onze ambitie om eind dit jaar zelfs de uitvoering te starten!”

De Eckeltsebeek is een van de gebiedspilots binnen  Water in Balans. In dit actieprogramma van Waterschap Limburg worden samen met de omgeving problemen door wateroverlast en droogte als gevolg van de klimaatverandering aangepakt.

Waterschap Limburg

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail