Het Bergens college is het begin van 2020 voortvarend gestart door de gemeenteraad voor te stellen 595.000 euro uit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor uitbreiding van het clubgebouw op sportpark De Alverman in Afferden. Daar moet een 200 m2 grote duurzame en multifunctionele zaal verschijnen ter vervanging van de gymzaal en verenigingsgebouw Iedershuus in Afferden.

Uiteindelijk is voor dit uitbreidingsplan 925.000 euro ex BTW nodig. Dankzij deze steunbetuiging van het college kan Stichting Alverman nu aan de slag om de resterende gelden voor het plan De Alverman 2.0 te verwerven. Eerder had een meerderheid van de gemeenteraad eind 2018 al met de ontwikkeling van een duurzame multifunctionele accommodatie op locatie De Alverman ingestemd.

Om de investering binnen de begroting te houden dient het project voor eind 2021 gerealiseerd te zijn. Binnen deze termijn is het mogelijk dat Stichting Alverman 20 tot 35% van de investeringen via een speciale subsidieregeling terugkrijgt. Naast de 595.000 euro van de gemeente wordt een bijdrage van 125.000 euro van de Provincie Limburg verwacht. Verder is een ton aan bijdragen van fondsen ingeboekt alsmede de inbreng van 50.000 euro als zijnde de reserve van Iedershuus. Tot slot brengt Stichting Alverman 30.000 euro in en wordt een opbrengst van 25.000 euro verwacht als zijnde de opbrengst van een niet nader omschreven actie onder de inwoners van Afferden. Indien bouwbudget en subsidies het toelaten wordt in het kader van de duurzaamheid tevens het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de nieuwe zaal meegenomen. Bijvoorbeeld in de vorm van een tweede energiecoöperatie in Afferden.

Na behandeling van het collegevoorstel in de gemeenteraad wordt met de Werkgroep Accommodatiebeleid Afferden(WAA) die met steun van de gemeente het voorwerk voor plan De Alverman 2.0 heeft verricht, een overeenkomst gesloten onder welke voorwaarden de gemeentelijke bijdrage beschikbaar wordt gesteld. Een van de voorwaarden is dat de bouw van de uitbreiding op het sportpark kan starten nadat 80% van de inkomsten (180.000 euro) via fondsen en provincie is toegezegd.

Om de inwoners in Afferden meer duidelijkheid te verschaffen over de voortgang en de plannen inzake Alverman 2.0 heeft WAA besloten op 26 maart een informatieavond in Iedershuus te beleggen. Op die avond wordt tevens informatie verstrekt over de plannen betreffende het nieuwe gezondheidscentrum op de plek van Iedershuus. Tevens zullen de laatste ontwikkelingen vanuit de Werkgroep Afferden Samen Beter worden toegelicht.

Bron: Frans Thonen

image_pdf