Ergert u zich ook zo aan al die rotzooi in de bermen? Waar je ook kijkt, altijd ligt er wel afval. Zo is het opgeruimd en prompt een paar dagen later zie je al weer afval liggen. Het is en blijft bij velen: Ergernis nummer 1!

Dat vonden ze in Bergen en Well ook. Daar bleef het niet bij ergeren. Een paar mensen begonnen met het afval op te ruimen en al snel sloten zich hier steeds meer vrijwilligers bij aan. Deze zogenaamde “groenteams” lopen nu alle bermen na om de rommel te verzamelen. De gemeente faciliteert en zorgt voor alles wat nodig is zoals transport, vuilniszakken, knijpers, veiligheidshesjes en dergelijke.

De dorpsraad wil in deze graag het initiatief nemen om dergelijke teams op poten te zetten en alles in te plannen zoals : wie, waar en wanneer.

Heeft u interesse om hieraan deel te nemen kunt u zich melden bij de dorpsraad info@dorpsraadafferden.nl.

Willen we een mooier en schoner Offere, dan is dit een unieke gelegenheid om hieraan bij te dragen.

image_pdf