In de stap naar het vergroenen van ons Offere heeft de dorpsraad besloten actie te ondernemen langs de speeltuin aan de Julianastraat. De verwaarloosde groenstrook die velen al lang een doorn in het oog was, heeft recentelijk een drastische transformatie ondergaan.

Afgelopen maandag heeft een zorgvuldige maaibeurt plaatsgevonden, gevolgd door het frezen van de grond naast de speeltuin. Dit vormt het eerste deel van een opwindend initiatief: het inzaaien van deze strook met een rijk akkerbloemenmengsel.

De dorpsraad hoopt dat deze stap zal bijdragen aan de biodiversiteit van ons mooie dorp. Met dit enthousiaste ¬®kleine” projectje wordt niet alleen een esthetische verbetering beoogd, maar ook een praktische versterking van onze lokale natuurlijke ecosystemen.

Daarnaast is ook een groot deel van het perceel naast de volkstuintjes aan de Eckeltsedijk opnieuw ingezaaid met een rijk akkerbloemenmengsel. Hierdoor verwachten we opnieuw een zee van bloemen en een welkome habitat voor bijen, vlinders en alle andere insekten.

image_pdf