Beugelbaan, danszaal Raijmakers 1913

Een oud notulenboek van fanfare Helpt Elkander meldt in oktober 1907 dat wordt besloten “den heer Piet Raijmakers, locaalhouder, eenen zaal te laten bouwen, op de voorwaarden door den secretaris voorgelezen, deze zijn:

Voorwaarden voor het bouwen van eenen zaal door den heer P. Raijmakers herbergier te Afferden:

  1. Als de vereeniging meer dan vijftig leden telt krijgt zij van den locaalhouder voor ieder lid zestig centen, telt zij minder of vijftig leden dan krijgt de vereeniging dertig gulden per jaar.
  2. Als er uitvoering gegeven wordt zijn de dranken altijd voor den locaalhouder en den entree voor de vereeniging behalve met de a.s. kerstmis en zondag daarna, dan is de helft der dranken voor de vereeniging en de andere helft voor den locaalhouder.
  3. De locaalhouder mag geen komiekeling, tooneelspelers of dergelijken in zijn locaal laten spelen dan met goedvinden van het bestuur.
  4. Het staat hem echter vrij met de kermisdagen, zijnde kermiszondag uitgezonderd, muzikanten te laten speelen voor dansmuziek.”

Tijdens de vergadering van zondag 1 december 1907 wordt aangekondigd dat de nieuwe zaal wordt ingewijd waarbij de leden op “eene halve ton bier” zullen worden getrakteerd.

Piet Raijmakers was de broer van Wim Raijmakers. Deze laatste werd “d’n Dikke” genoemd – waarmee tevens het café werd aangeduid – en is de overgrootvader van de huidige “locaalhouder”.

Het is waarschijnlijk de zaal op deze foto die in 1913 in het sporttijdschrift Revue der Sporten verscheen. Vanaf de Dorpsstraat keek je door de hoge ramen aan de zijkant naar binnen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *