In de tweede helft van de 19e eeuw ontstaat er een schoolstrijd tussen openbaar (bestuurd door de overheid) en bijzonder onderwijs (door een bestuur op grond van een bepaalde geloofsovertuiging). Dit komt o.a. omdat de overheid alleen het openbare onderwijs financiert. Dit leidt uiteindelijk tot de Lager Onderwijswet van 1920 waarin de financiële gelijkstelling wordt vastgelegd: de overheid bekostigt voortaan ook het bijzonder onderwijs. Daarna gaan de scholen van de gemeente Bergen over van openbaar naar bijzonder. In Afferden gebeurt dit in 1939 en daarbij speelt pastoor Peters een belangrijke rol.

Het geloof in het onderwijs wordt belangrijker: godsdienstlessen door de pastoor, ontslag van getrouwde vrouwen, jongens en meisjes gescheiden. Nadat de scholen aan de parochie zijn overgedragen en bijzondere katholieke scholen worden, nemen de zusters van Sint Jozef uit Amersfoort het onderwijs aan de meisjesschool op zich.

Op de foto de klas van meester Van Bree (klas 1 en gedeelte van 2) in 1939.

 • In de voorste bank v.l.n.r.:
  Nel Reijnders, Nel Cuijpers, Nel Wijers, Dien Basten.
 • Tweede rij:
  Grada Lamers, Han en Stien Schoofs, Mientje Sanders, Leen Jeucken, Stiena Claessens.
 • Derde rij:
  Riek Derks, Truus Rutten, Goen Rutten, Truus Stevens.
 • Vierde rij:
  Nellie van Wijlick, Agnes Wijnhoven, Mia van de Heijden, ? , Stien Jurgens, Mia Rutten.
 • Vijfde rij:
  Door Brouwers, Toos Coenen, Willy Raijmaekers, Lien Thissen.
 • Staand v.l.n.r.:
  Carolien van Marwijk, Door Rutten, ? , Mia Litjens, Coby Keijzers, Truus Giepmans, ? , Mia Kempen, Mia Coenen, Riek Pothof, Truus van Hoof, Miena Koster, ? , Marietje van de Putten.

image_pdf