Alle vele jaren is de enthousiaste Stichting Kasteelruïne Bleijenbeek bezig met het verwezenlijken van de consolidatie van de ruïne van het kasteel Bleijenbeek. Dit houdt in dat wij de ruïne willen behouden voor de toekomst en meer toegankelijk willen maken. De werkzaamheden hebben in eerste jaren veelal onder de grond plaatsgevonden.image003Daarna heeft de consolidatie van de toren de ruïne meer aanzien gegeven. Er werd herstelwerk verricht aan het metselwerk. De voorgevel werd hersteld, zodat de ingang weer was zoals voorheen. Nu zijn wij op het punt aangeland dat er de geplande metalen inbouwconstructie geplaatst gaat worden. Daarmee wordt dinsdag 3 november 2015 een begin gemaakt.

In de ochtend zal er de aanvoer zijn van de kraan en alle materialen en we verwachten dat in de middag de plaatsing zal plaatsvinden. De werkzaamheden zullen ook woensdag worden voortgezet. Wij verwachten dat het een spectaculair gezicht zal zijn. Als u de werkzaamheden wilt volgen is dat mogelijk vanaf de paden BUITEN het ruïneterrein. Het is ten strengste verboden zich op het ruïneterrein te begeven.image005Als de inbouw van de metalen constructie is voltooid, gaan we verder met de aanleg van de tuin.