Onderstaand, citaat van de brief die op 22-11-2023 is verspreid.

Aan:
Alle gebruikers van de Alverman
Alle inwoners van Afferden
Dorpsraad Afferden
Afferden Samen Beter
Datum 22 november 2023

Onderwerp Voortbestaan van de Alverman

Geachte heer / mevrouw

Zoals u bekend, heeft begin dit jaar het bestuur van de Alverman de hulp ingeroepen van de Vereniging voor Kleine Kernen Limburg (VKKL) voor ondersteuning om een toekomstbestendige organisatiestructuur neer te zetten. Hierbij was het doel versterking van het bestuur en betrokkenheid vanuit gebruikers en gemeenschap om de Alverman tot een gezond en fijn gemeenschapshuis te maken. De vier gebruikersbijeenkomsten in de voorbije maanden hebben helaas hierin geen positieve wending gebracht.

Het resterende bestuur heeft aan de gemeente te kennen gegeven om per 1 januari 2024 te stoppen met hun werkzaamheden. Dit betekent dat de Alverman per 1 januari 2024 haar deuren sluit en u geen gebruik meer kunt maken van deze accommodatie.

In de hoop dat het tij zich toch nog keert, wil ik samen met het bestuur en de VKKL met de inwoners van Afferden en u als huidige gebruiker in gesprek. Het doel is de komende maand de werkgroepen naar behoren in te vullen én het bestuur aan te vullen zodat de Alverman behouden blijft als multifunctioneel centrum voor alle inwoners van Afferden.

Dat willen we graag doen op maandag 4 december om 20.00 uur in de Alverman.

Rekenend op uw aanwezigheid,

met vriendelijke groet,

C.E.M.G.T. Ponjee
Wethouder Samenleving.

image_pdf