Op 18 september spreekt de commissie Samenleving over de plannen voor een toekomstige multifunctionele accommodatie in Afferden. Het college heeft de commissie voorzien van informatie over de drie plannen, een blik van buiten door een adviesbureau en financiële informatie. Het college verzoekt de gemeenteraad om een richtinggevende keuze te maken uit de voorliggende plannen.De CDA fractie wil naast de informatie die het college heeft verstrekt, zich ook laten informeren door de initiatiefnemers van de drie plannen. Dat zal gebeuren in een speciale fractievergadering die in Iederhuus in Afferden zal plaatsvinden. De initiatiefnemers zullen in de gelegenheid gesteld worden om aanvullende informatie over hun eigen plan te geven aan de fractie en vragen over hun plan te beantwoorden. CDA fractievoorzitter Jacob Knoops: ”We vinden het belangrijk om ook met de mensen te spreken die de plannen hebben gemaakt. Daarom laten we ons ook graag door hen nader informeren. De commissievergadering van 18 september is vooral bedoeld om te luisteren naar insprekers en te spreken met het adviesbureau dat naar de plannen gekeken heeft. We zullen in die vergadering nog geen standpunt innemen is mijn verwachting.”

Het maken van een richtinggevende keuze over dit onderwerp staat gepland voor de raadsvergadering van 9 oktober.