Onlangs vroegen de diverse plannenmakers in Afferden de Bergense politiek haar oordeel over de toekomstige multifunctionele accommodatie in Afferden op te schorten. De gemeente besloot daarop de vergadering van de commissie Samenleving over dit onderwerp te annuleren.  Inmiddels is duidelijk geworden dat de partijen in Afferden niet tot overeenstemming gaan komen. Dat betekent dat de gemeenteraad zich alsnog over de kwestie zal moeten buigen.

“Wat zou het mooi geweest zijn als Afferden met één plan naar de gemeente zou zijn gekomen. Nu dat niet het geval is, is het aan de politiek om in deze langlopende discussie richting te geven,” reageert CDA-fractievoorzitter Jacob Knoops. Meer dan een richting aangeven kan de politiek niet. Zowel Iedershuus als het gebouw bij de Alverman zijn immers niet in eigendom van de gemeente. Besluiten over de gebouwen kunnen alleen genomen worden door de stichtingsbesturen die eigenaar zijn. De gemeenteraad kan wel de intentie uitspreken om financieel bij te dragen aan investeringen in de gebouwen.

Knoops: “Door de werkgroep Accommodatiebeleid Afferden is een concreet, duurzaam en financieel haalbaar plan voorgelegd dat uitgaat van concentratie van de voorzieningen bij de Alverman. Het plan is door een extern bureau getoetst, positief beoordeeld en kan rekenen op steun van het bestuur van Iedershuus. Het CDA is bereid financieel bij te dragen aan de realisatie van dit toekomstbestendige plan als hiertoe een verzoek wordt ingediend door de stichtingsbesturen van de Alverman en Iedershuus”. Met deze opinie is het CDA de eerste politiek partij die zich publiekelijk uitspreekt. In de eerstvolgende vergadering van de commissie Samenleving zal het onderwerp besproken worden.

image_pdf