Coen van de Venn en Nick Janssen van fanfare Helpt Elkander uit Afferden zijn afgelopen vrijdag geslaagd voor het D-diploma.

De muzikale loopbaan van jonge muzikanten wordt gemarkeerd door diverse belangrijke meetmomenten. Evenzo vele examens worden dan afgesloten met mooie diploma’s (A, B, C en D).

De muziekopleiding begint meestal met de blokfluitles waarna een fanfare-instrument kan worden gekozen. Naarmate de muziekles wordt voortgezet, worden steeds hogere eisen gesteld. Weinig muzikanten bereiken dan ook het ultieme doel: het D-diploma. De laatste keer dat een lid van de ‘Offerse’ fanfare een D-diploma kreeg uitgereikt is al 10 jaar geleden. Nu bereikten afgelopen vrijdag maar liefst 2 muzikanten dit hoge niveau.

Het afsluitende onderdeel van het D-examen is een openbaar praktisch examen. Op 5 juli hebben Coen van de Venn op slagwerk en Nick Janssen op trompet dit examen voor een talrijk publiek afgelegd. Dit alles gedeeltelijk met begeleiding van fanfare Helpt Elkander o.l.v. Eric Roefs. Na de mooie uitvoeringen van diverse muziekstukken, met ook enkele solostukken, concludeerde de examencommissie, bestaande uit muziekdocenten verbonden aan de Bergense muziekstichting BBGB, dat de twee muzikanten ruimschoots aan de exameneisen voldeden. Zij ontvingen dan ook het felbegeerde D-diploma. Hiermee is de fanfare weer naar een hoger niveau getild en plukt de vruchten van de intensieve begeleiding en investering in jonge muzikanten.

Tekst: Frans Thonen
Foto’s: Jos Zwart