Foto: archief afferden-limburg.nl 2004

De palmpasenstok bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis en wordt met Palmpasen gemaakt. Het wordt vooral in Nederland en de Antwerpse Kempen gemaakt in kerken en op (rooms) katholieke en christelijke basisscholen.

Kruis:   Het kruis doet ons denken aan het lijden en sterven van Jezus.
Wit:   Het kruis is omwikkeld met wit crêpepapier, wit is de kleur van de verrijzenis. Jezus is gestorven op het kruis maar daarna opgestaan uit de dood.
Rood:   Op 5 plaatsen op het kruis zijn er propjes rood crêpepapier als verwijzing naar de kruiswonden van Jezus.
Palmtakje:   Dit doet denken aan de palmbladeren waarmee de mensen Jezus hebben toegejuicht toen Hij op een ezel Jeruzalem binnentrok. Ze zongen toen: “Hosanna, Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.” Een palmtakje hang je ook thuis achter een kruisbeeld als ereteken van de overwinning van Jezus op de dood.
Haan:   Petrus was één van de naaste vrienden (een apostel) van Jezus. Maar nadat Jezus gevangen was genomen, werd hij bang en verloochende Hem tot drie keer toe. Toen kraaide er een haan, zoals Jezus al tevoren aan Petrus had voorspeld. Petrus werd heel verdrietig toen hij besefte dat hij net had gedaan alsof hij Jezus niet kende. Gelukkig is hij na de verrijzenis van Jezus veel moediger geworden en zelfs door Jezus aangewezen als de leider van de apostelen.
Twee mandarijnen:   Deze doen denken aan de sponzen met water en azijn die de soldaten aan Jezus gaven toen Hij aan het kruis hing.
Twaalf eitjes:   Deze herinneren aan de twaalf apostelen van Jezus. En een ei is symbool van nieuw leven.
Dertig rozijnen:   Judas, een van de twaalf apostelen, heeft Jezus verraden en kreeg daarvoor 30 zilverlingen.
Hartje:   Dit vertelt ons dat Jezus uit liefde voor ieder van ons persoonlijk zijn armen heeft uitgestrekt op het kruis en zijn leven uit handen heeft gegeven; opdat wij door Hem een nieuw leven dichtbij God kunnen ontvangen.


image_pdf