In 1939 komt het meisjes- en kleuteronderwijs in handen van de zusters van St. Jozef. De kinderen worden ondergebracht in de bestaande lagere school aan de Langstraat. In het midden van deze school bevindt zich een overdekte speelplaats die wordt omgebouwd tot ‘bewaarschool’ zoals de kleuterschool destijds wordt genoemd.

Op 6 november 1939 begint zuster Odrada – ze volgde de opleiding voor Fröbelonderwijs – met 48 kinderen. Dit aantal neemt binnen 14 dagen toe tot 60. De bewaarschool is in dit gebouw gevestigd, totdat in 1955 hiernaast een aparte kleuterschool in gebruik wordt genomen.

Op de foto kinderen die rond 1955 op de kleuterschool zitten die dan nog in de meisjesschool is. Het is de klas van zuster Gerarda die van 1952 tot 1961 op de kleuterschool werkzaam is.

image_pdf