In de oude dorpsfilm van Afferden uit 1961 zien we ineens een oude man met stokken lopen, of beter gezegd schuifelen. Het is een nogal ontluisterende aanblik. Bij het draaien van de film werd destijds dan geroepen: oh, Flip de boswachter. Wellicht voor velen een onbekende. Wat zijn we over hem te weten gekomen. De oude boswachter heette Willem Kersjes en werd geboren in 1873. Niet lang na de opname van de dorpsfilm is hij in oktober 1961 overleden.

In een memoriam beschreef een zekere Dr. Roosen uit Nijmegen wie Willem Kersjes was: oud-jachtopzichter en onbezoldigd rijksveldwachter van het landgoed Bleijenbeek. Hij werd in 1898 door de rentmeester van Bleijenbeek, de vader dus van Dr. Roosen, aangesteld.

De schrijver van het in memoriam herinnerde zich het volgende:
“Ofschoon hij een zonderling was, had hij toch veel goede dingen, o.a. was hij zeer geestig en eerlijk in zijn opvattingen.
Onder de Siebengewaldse stropers was hij bekend onder diverse namen als “Flip” en “de hulterne lieveheer” (vanwege zijn alomtegenwoordigheid als het erom ging stropers te pakken). Hij had steeds een dikke stok bij zich en liever berechtte hij een stroper zelf onder vier ogen dan ermee naar Boxmeer te gaan. Met lichtbakkers maakte hij korte metten. Als jachtopziener was er in die tijd geen betere in Limburg. Zijn gezegde was altijd: “Ik zal er respect in jagen”.

Rentmeester Roosen overleed in 1921 en werd opgevolgd door rentmeester Groetelaars. De zoon van de eerstgenoemde rentmeester had blijkbaar een band met Afferden getuige het feit dat hij de wens had uitgesproken er te willen worden begraven wat in 1975 geschiedde.

Willem Kersjes werd opgevolgd door boswachter Tinus Laaraakker.

image_pdf