In een tijd dat het berichtenverkeer voor het grootste gedeelte telefonisch en online gebeurt, is het nauwelijks voor te stellen dat men hiervoor zo’n 300 honderd jaar geleden bijna geheel afhankelijk is van de post. Het ambt van postmeester is dan ook een “aanzienlijke betrekking” en deze beheert “een halte of wisselplaats … der brieven- en paardenposterij”. Zo wordt deze functie in Afferden in de 18e eeuw bekleed door Antonius Heymericks en als een van zijn dochters na zijn overlijden in 1777 trouwt, gaat het ambt over op haar echtgenoot  Johannes Swertz. Deze overlijdt in 1831. In berichten rond 1900 lezen we dat M. W. Crommentuyn, brievengaarder (beheerder van een hulppostkantoor), met pensioen gaat en H. D. Crommentuyn 30 gulden meer jaarwedde zal ontvangen. Het postkantoor is dan gevestigd op de plaats van het huidige autobedrijf Drissen aan de Dorpsstraat.

In 1905 treedt Henricus Rijniers in dienst bij de posterijen, eerst als postbode en daarna als kantoorhouder. In 1927 wordt het postkantoor op Dorpsstraat 16 geopend. Bij zijn  25-jarig jubileum in 1930 wordt Henricus Rijniers omschreven als “vriendelijken en behulpzamen kantoorhouder”. Na zijn overlijden in 1944 wordt hij opgevolgd door zijn zoon Harrie. Het is een tijd dat de kantoorhouder ook de telefoonverbindingen door het insteken van pennen tot stand moet brengen.

Als Harrie Rijniers na meer dan 40 dienstjaren met pensioen gaat, verhuist het postkantoor in december 1985 naar de Kapelstraat (nu fysiotherapeut).

In de loop der jaren vermindert het aantal handelingen op het postkantoor door allerlei ontwikkelingen drastisch en in 1990 wordt het kantoor gesloten. Het wordt vervangen door een postagentschap in de winkel van Keijsers-Verberkt. De sluiting van de buurtwinkel vorig jaar betekent het definitieve einde van het postkantoor in Afferden.image_pdf