In 1936 wordt in een vergadering onder leiding van pastoor Peeters de werking van het Groene Kruis en het belang van een gediplomeerde wijkverpleegster omschreven. De contributie voor leden wordt vastgesteld op 1,50 gulden. Op 1 februari 1937 treedt zuster De Witt in dienst. De krant bericht: “Met de aanstelling dezer zuster wordt in een lang gevoelde, dringende behoefte voorzien”. Vooral het belang van het consultatiebureau voor zuigelingen en t.b.c.-bestrijding wordt benoemd.

In 1939 vertrekt zuster De Witt. In dit jaar vestigen de zusters van St. Jozef zich in Afferden en nemen de wijkverpleging over. Ook gaan zij het meisjesonderwijs verzorgen. Als wijkverpleegster wordt zuster Therèse van Dam aangesteld.

Dit artikel uit 1978 gaat over de laatste ‘ziekenzuster’ van St. Jozef, zuster Michael. In 1986 vertrekken de laatste zusters van St. Jozef uit Afferden.

Opmerkelijk in dit verband is dat, in de huidige tijd van grote veranderingen in de zorg, we ergens lezen: “Eerherstel: de wijkverpleegster van vroeger …”.