De zorg in jouw dorp: Jeugdzorg goed geregeld

samenDe afgelopen maanden zijn wij volop bezig geweest met de voorbereidingen om de jeugdzorg in onze gemeente goed te organiseren. Vanaf 1 januari is het sociaal team actief. De leden kijken samen met u welke ondersteuning nodig is. En wij hebben afspraken gemaakt met zorg- en welzijnsinstellingen om de continuïteit en de kwaliteit van zorg ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Maar ondanks dat onze medewerkers en de hulp- en zorgverleningsinstellingen hun uiterste best doen, blijft er altijd kans op calamiteiten bij het verlenen van jeugdhulp.


Aanknopingspunt

In het geval van een calamiteit is het belangrijk om zo snel mogelijk en zo gestructureerd mogelijk te reageren. Daarom hebben de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg samen met de Veiligheidsregio een crisisplan, waarin staat beschreven hoe zij handelen tijdens (sociale) calamiteiten. Hierin staat hoe de organisaties met elkaar communiceren en hoe wordt omgegaan met het beheersen van de situatie. Daarnaast is een protocol opgesteld hoe te handelen als er een calamiteit plaatsvindt bij de verlening van jeugdhulp. Dit protocol dient als aanknopingspunt voor de vervolgacties.


In geval van nood 24/7 bereikbaar

Jeugdigen of ouders/verzorgers kunnen ook te maken krijgen met een noodsituatie, waar onmiddellijke actie nodig is. Te denken valt aan een acute psychiatrische crisis of ernstige kindermishandeling, wat buitengewoon ingrijpende situaties zijn. De gemeente moet er voor zorgen dat er 24 uur per dag, 7 dagen per week opvang en zorg geboden kan worden als dat nodig is. Daarvoor hebben we afspraken gemaakt met betrokken instellingen. Binnen de openingstijden van het gemeentekantoor kunt u bellen met (0485) 34 83 83 of een mail sturen naar sociaalteam@bergen.nl. Buiten de openingstijden kunt u in geval van nood de volgende nummers bellen:

  • Bij een crisissituatie rondom een jeugdige kunt u op werkdagen tot 17.00 uur contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH) van Bureau Jeugdzorg via (088) 007 29 50. Buiten kantooruren is de SEH bereikbaar via (077)3 54 88 88.
  • Bij overige psychische nood kunt u bellen met het Regionaal Centrum Venlo via (077) 3 55 02 22.
  • In geval van medische nood belt u zoals gebruikelijk 112 of de huisartsenpost.
Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Gerelateerde berichtenGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

:-( 
:wave: 
:hello: 
:perfect: 
:wink: 
:-) 
:clown: 
:bouncey: 
:tongue: 
:rose: 
:blush: 
:biggrin: 
:cool: 
:cry: 
:kiss: 
:laugh: 
:notgood: 
:look: