Jaarlijks wisselen het kerstconcert in de kerk en de kerstmarkt annex kersttocht elkaar af: het ene jaar vindt in de kerk het kerstconcert plaats en het andere jaar de kerstmarkt op het kerkplein met daarbij de kersttocht door het dorp.

In 2020 zou het kerstconcert plaatsvinden, maar door corona kon dat niet doorgaan.

Gemengde zangvereniging Laetitia is organisator van het kerstconcert en het organiseren van een evenement dient tijdig te worden opgestart.

Daarom is nu samen met de andere muziekverenigingen én met de werkgroep kerstmarkt besloten om dit jaar géén kerstconcert te houden.

Hiervoor is gekozen vanwege de volgende redenen:

– het is moeilijk te overzien hoe corona zich de komende maanden zal ontwikkelen en daarom is het de vraag of we in december met veel mensen in de kerk kunnen samenkomen.

–  de kerstmarkt/kersttocht vindt plaats in de open lucht en kan daardoor veiliger georganiseerd worden dan een activiteit binnen. Bovendien kunnen de koren en fanfare bij de kersttocht ook optreden.

– de kerstmarkt/kersttocht buiten is (i.v.m. corona) veiliger dan een concert binnen.

Alle deelnemende verenigingen hopen dat er op zaterdag 18 december a.s. een sfeervolle kerstactiviteit kan plaatsvinden, waar alle inwoners kunnen samenkomen.
De werkgroep kerstmarkt gaat bekijken wat er georganiseerd kan worden en zal daarover informeren.

Kerstconcert 2018
image_pdf