Voor 1 september draagt de gemeente Bergen het beheer en de exploitatie van de gymzalen in Afferden, Wellerlooi en Siebengewald over aan plaatselijke stichtingen. Dat levert de gemeente een bezuiniging op van 27.000 euro.

Dit is de eerste stap van de gemeente om de bezuinigingen inzake het accommodatiebeleid te realiseren. Beoogd doel is om uiteindelijk 78.000 euro per jaar over te houden. Dat is echter alleen te bereiken als ook de gemeenschapshuizen ’t Luukske in Wellerlooi en Iedershuus in Afferden overgedragen worden aan het particuliere initiatief. Eerder meende de gemeente snel bezuinigingen te kunnen inboeken door de gymzalen in de drie dorpen te sluiten. Dat leverde zoveel ophef op onder de bevolking dat de gemeente het contact gezocht heeft met inwoners en scholen om na te denken over de toekomst van de accommodaties in de eigen dorpen. Want er is natuurlijk wel iets aan de hand.

Doordat er minder kinderen worden geboren komt er steeds meer leegstand op de scholen. De exploitatie van gemeenschapshuizen komt steeds verder onder druk te staan door onder meer verplaatsing van kinderopvang naar de scholen, terwijl de bezetting van de gymzalen onder peil is. Een ontwikkeling die de leefbaarheid in de dorpen in haar ziel raakt. In Wellerlooi hoopt men de leefbaarheid te kunnen vasthouden en te verbeteren door het opwaarderen van gemeenschapshuis ’t Luukske en de aanbouw van een nieuwe gymzaal.

De plannen voor Afferden zijn nog niet helemaal concreet uitgewerkt, maar de oplossing wordt gezocht in de uitbreiding van de nieuwe accommodatie op sportpark De Alverman met een zaal waarin naast binnensport ook sociaal culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. In Siebengewald wil stichting MFCS, beheer en exploitatie van de gymzaal bij de school wel overnemen om zo het gymonderwijs in het dorp veilig te stellen. Bovendien ziet MFCS kansen voor commerciële verhuur van de gymzaal.

Overigens is met alle drie de dorpen afgesproken dat het onderhoud van de gymzalen voor rekening gemeente blijft. Bovendien geldt met name voor Afferden en Wellerlooi als voorwaarde dat de gemeente meewerkt aan het bieden van een toekomstperspectief in de vorm van uitbreiding van de Alverman en ’t Luukske. Verder vindt er ook ieder jaar een evaluatie plaats. Duidelijk is dat de overdracht van de gymzalen vooral in Afferden en Wellerlooi tijdelijk van aard is.

Als de gemeente akkoord gaat met de uitbreidingsplannen, dan worden na realisatie van de bouw de gymzalen in Afferden en Wellerlooi gesloopt en valt het doek voor Iedershuus.

Bron: Maas- en Niersbode