In 1979 is in Afferden een leefbaarheidsonderzoek gehouden. Daarbij werden de wensen en behoeften van de inwoners van Afferden gepeild. Voor de verbetering van de leefbaarheid van het dorp werden destijds enkele belangrijke initiatieven genomen zoals de oprichting van de Dorpsraad en het dorpsblad De Knikkerkoerier. Vanuit de Dorpsraad is toen voorgesteld een plaatselijke archiefgroep op te richten omdat het belangrijk is het gemeenschappelijke verleden van de inwoners van het dorp vast te leggen en uit te dragen.

Zo ontstond midden jaren ’80 het Dorpsarchief dat in 1991 als Stichting Dorpsarchief Afferden formeel werd opgericht. Het doel ervan werd omschreven als “het vastleggen van de geschiedenis van het dorp Afferden in alle facetten en dit in het belang van de inwoners kenbaar maken …”.

Het Dorpsarchief publiceert regelmatig op z’n website artikelen over de historie van Afferden. Verder zijn vele duizenden bidprentjes online beschikbaar die steeds worden aangevuld. Momenteel wordt een ruimte in de Alverman ingericht zodat het mogelijk wordt het archief in te zien. Ook zullen in de toekomst bijeenkomsten worden georganiseerd zoals dit nu maandelijks in de huiskamer Béjèn gebeurt en zullen vrijwilligers aan het archief kunnen werken.

Door middel van deze site wil het Dorpsarchief het digitale archief met vele foto’s, documenten, krantenartikelen enz. openbaar maken.