Op de voorgrond zien we het huis van aannemer Johannes Henricus Raymakers aan de Dorpsstraat dat hij in 1926 bouwt en waar rond 1960 het echtpaar Raymakers-Laarakkers gaat wonen (nu de familie Piet Laarakkers).

Midden op de foto staan 2 noodwoningen waar verschillende families hebben gewoond.

Het witte huisje boven op de foto is het destijds kleinste huisje van Afferden dat wordt bewoond door Chris van Oijen en Doorke. Het is een verbouwd kippenhok in de tuin van Martinus Jacobs (woonachtig in het huis rechts van de noodwoningen). Het huisje heet “Het Kleinste”.

Deze informatie lezen we in een uitgave t.b.v. de Afferdse soldaten die eind jaren ’40 in Indië verblijven. Er is levendig contact per briefpost met nieuws en wetenswaardigheden over het dorp. De uitgave onder redactie van meester Claessens wordt maandelijks naar Indië verzonden en heet dan ook “Contact” (bron: Afferdse bijnamen en de verhalen van Timmy Kreuzer).

Martinus Jacobs en echtgenote Helena Raijmakers, beide uit Venray geboortig, zijn de voorouders van de familie Jacobs van het latere café de Sneijer en restaurant de Matshoek aan de Langstraat


Gerelateerde berichten


image_pdf