Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de samenleving. Zij zorgen voor verbinding en sociale cohesie en verrichten veel noodzakelijk werk zonder daar geld voor te krijgen. En dat verdient waardering, vindt Dorpsraad Afferden. Vandaar dat de kerkhofploeg van Cosmas en Damianus woensdagochtend tijdens de reguliere onderhoudswerkzaamheden op het Offerse kerkhof verrast werd met een lekkere taart.

“Wij spreken met deze taart onze waardering uit voor het vele werk dat vrijwilligers voor de samenleving verrichten”, zegt Dorpsraadvoorzitter René Aengenend. “Het is een duwtje in de rug voor de vele onbetaalde uren die zij voor het dorp maken.”

De kerkhofploeg bestaat uit Rob Tönnissen, Sjaak van de Ven, Frans Arntz, Johan Scheele, Koos Albers en Pierre Keijsers en verricht iedere woensdagochtend in wisselende samenstelling onderhoudswerkzaamheden aan het midden in het dorp gelegen kerkhof. Dankzij hun inspanningen ligt het kerkhof er altijd keurig netjes bij. Ook in de winterperiode want dat wordt de woensdagochtend verruild voor de woensdagmiddag.

De kerkhofploeg is de eerste vrijwilligersgroep die de Dorpsraad met een taart verrast. Daar blijft het niet bij want de komende tijd kunnen ook andere vrijwilligersploegen in Afferden een bezoekje van de Dorpsraadvoorzitter verwachten. René: “Een aantal projecten waarvoor we als dorpsraad geld beschikbaar hadden gesteld, is vanwege het coronavirus uitgesteld. Ook komen er door corona minder nieuwe projecten binnen. Op deze wijze willen we toch iets voor de vrijwilligers in Offere doen.”

Vrijwilligers komen en gaan. Ook na zo’n compliment van de dorpsraad. Vandaar dat nieuwe vrijwilligers altijd welkom zijn. Belangstellenden die de kerkhofploeg willen versterken, kunnen zich melden bij Pierre Keysers, tel. 531230.

Foto: René Aengenend (links) verrast de kerkhofploeg (vlnr) Johan Scheele, Koos Albers en Pierre Keijsers met een lekkere taart.

Bron: Frans Thonen