21 september 2023 – Openbare vergadering dorpsraad HH, TW, PM, PK, Jenske Botden en Anton Wilhelm

Voorstellen Jenske Botden – jongerenwerker Synthese namens de gemeente Bergen / Ze gaan in kaart brengen wat er nodig is om de jongeren in de toekomst in de Gemeente Bergen te houden. Pilot van een jaar, hopelijk wordt dit verlengd. / 230901 / X

Reactie gemeente (brief) Stembureau verkiezingen Afferden / We hebben een poging gedaan om het stembureau bij de volgende verkiezingen weer binnen de bebouwde kom te krijgen, maar de gemeente staat helaas niet open voor een alternatief. / 230902 / X

Aanvraag bijdrage dorpsbudget Carnavalsvereniging Peyas en Fanfare Helpt Elkander voor het evenement Lach en Luuster / De aanvraag is behandeld en gehonoreerd. / 230903 / X

Aanvraag bijdrage dorpsbudget ASB – Welkom nieuwe inwoner / De aanvraag is behandeld en gehonoreerd. / 230904 / X

Rondvraag – Henk gaat de oude toren als beeldmerk doorgeven aan de gemeente voor de nieuwe inkomborden / 230905 / A: HH


12 oktober 2023Besloten vergadering dorpsraadHH, TW, RA, PM, PK en CvG

Aanvraag bijdrage dorpsbudget Laetitia jubileumconcert/gemeentelijk korenconcert / De aanvraag is behandeld en gehonoreerd. / 231001 / X

Groenteam Afferden / Eerste overleg met de deelnemers van het Groenteam Afferden is geweest. Ze zullen zich gaan richten op het opruimen van het zwerfvuil in het buitengebied. Aanmelden kan nog steeds via info@dorpsraadafferden.nl. / 231002 / A: HH

Brief verkeersveiligheid N271 / Alle dorpsraden hebben de brief ondertekend, deze zal binnenkort overhandigd worden aan de provincie Limburg, samen met de wethouder en een delegatie van de dorpsraden van de gemeente Bergen. / 231003 / A: RA

Week van de eenzaamheidHH & RA / Goede start, met een prachtig initiatief vanuit de dorpsraad Wellerlooi. Heeft u het zakje met Vergeet-me-nietjes al aan iemand geschonken? / 231004 / A: RA

Overleg dorpsraden/gemeenteraad 3 oktober j.l. / Informatieve bijeenkomst voor beide partijen, weer een stap nader tot elkaar gekomen. De bijeenkomst zal worden vervolgd. / 231005 / A: HH, TW

Rondvraag – Overlast / Ervaart u overlast in de avond/nachturen? Dan kunt u dag en nacht het volgende nummer bellen: 0485-348383 (Algemeen Klantencontactnummer gemeente Bergen -> via keuzemenu wordt u dan doorverbonden) / 231006 / X

Rondvraag – Papieren versie Dorpsapp Afferden / Béjèn is bij hun bezoekers een onderzoek aan het houden of er interesse is in een papieren versie van de dorpapp. Dit als alternatief voor inwoners die zowel niet over Whatapp dan wel internet beschikken. De Dorpsraad Afferden stelt budget beschikbaar voor de aanschaf van een laserprinter. / 231007 / A: TW


9 november 2023 – Besloten vergadering dorpsraadHH, TW, RA, PM, PK en CvG

Verlichting aanstralen kunstwerk kerk / We wachten op een offerte, wordt daarna zo spoedig mogelijk vervolgd / 231101 / A: HH, PM

Hanging baskets / Henk gaat kijken wat er mogelijk is om volgende zomer het dorp te versieren met hanging baskets. / 231102 / A: HH

Bedankkaart / We hebben een mooie bedankkaart gekregen van Laetitia voor de financiële bijdrage aan hun jubileumconcert, waarvoor dank / 231103 / X

Papieren versie Dorpsapp Afferden / Onderzoek geweest, er is vraag naar, gaan nu oproep plaatsen voor vrijwilligers / 231007 / A: TW


14 december 2023 – Besloten vergadering dorpsraad – HH, TW, RA, PM, CvG en Marc Vroemen

Nieuwe inkomborden gemeente Bergen / Marc Vroemen, grafische vormgever namens de Gemeente Bergen, kwam uitleg geven over de nieuwe borden. In tegenstelling tot eerder bekend komen er nu 3 “symbolen” op de inkomborden, wij geven uiterlijk 16 januari aan Marc door wat de 3 symbolen zullen zijn / 230905 / A: DR

Papieren versie Dorpsapp Afferden / Na uitvoerig onderzoek en overleg is besloten om af te zien van een papieren versie van de dorpsapp, het maandelijks werk hiervoor niet in verhouding staat tot de behoeftevraag. / 231007 / A: TW

Week van de eenzaamheid / Helaas is er tot heden weinig gehoor gegeven aan de oproep om mensen op te geven. We gaan een nieuw bericht plaatsen in de dorpsapp, hopende hiermee op meer respons. / 231004 / A: RA

Aanvraag bijdrage dorpsbudget JCV de Sneuzels – Jeugdboerenbruiloft / De aanvraag is behandeld en gehonoreerd met een bedrag van € 600,-. / 231201 / X

Nieuwe opzet Dorpsraad Afferden / De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan een nieuwe opzet van de agenda, notulen en de vergaderingen. Hierover gaan we het dorp binnenkort met een bericht informeren / 231202 / A: TW


18 januari 2024 – Inloopavond Dorpsraad Afferden – van 20.00 tot 21.30 uur in de Pruuver