Klik hier voor het jaaroverzicht van de actie- en besluitenlijst van 2023.

18 januari 2024 – Inloopavond Dorpsraad Afferden – Henk Hendriks (voorzitter), Ton Wijers (Secretaris/Penningmeester), René Aengenend, Piet Manders, Cor van Ginkel, Reindert Roovers, Alex Willems, Raymond van Oijen en Ad vd Heuvel

Bekkershof (Reindert Roovers) / Na diverse onderzoeken is gebleken dat het niet haalbaar is een zorgfunctie in Bekkershof te realiseren (conform bestemmingsplan). In overleg met de gemeente wordt er nu een pilot gehouden (op basis van het nieuwe beleid van de Gemeente Bergen) voor kamerverhuur voor arbeidsmigranten. / 240101 / X

Geurhinder/Overlast / De afgelopen jaren krijgt de Dorpsraad Afferden steeds vaker meldingen van inwoners betreffende vooral geurhinder en ander overlast. Hiervan wordt dan melding gemaakt bij de gemeente en/of provincie. Echter veranderen veel situaties niet. Daarom gaan we actief kijken hoe we dit kunnen veranderen. / 240102 / A: DR

Week van de eenzaamheid / Er zijn de nodige bloembollen rondgebracht, de actie is goed ontvangen. Het blijft onze aandacht houden en zullen bij de gemeente aandringen op een vervolg hiervan / 231004 / A: RA

Nieuwe opzet Dorpsraad Afferden / De nieuwe opzet (inloopavond) lijkt, gezien de opkomst, geslaagd. Wordt vervolgd. / 231202 / X


21 februari 2024 – Inloopavond Dorpsraad Afferden – van 20.00 tot 21.30 uur in de Pruuver