Binnenkort moet de geluids- en wateroverlast in Dorpsstraat-Noord in Afferden verleden tijd zijn. Gedurende een operatie van zeven weken wordt de klinkerbestrating van het wegdek en de ondergrond tussen de Kapelstraat en de Zwartebergweg fasegewijs verwijderd en vervangen. Begonnen wordt op maandag 11 april aan de zijde van de Zwartebergweg, vrijdag 27 mei moet het karwei geklaard zijn. De uitvoering van dit project ligt van a tot z bij Copier. Dit bedrijf is door de gemeente Bergen ingeschakeld om de problemen die na de eerste renovatie in 2006 van dit deel van de Dorpsstraat zijn ontstaan op te lossen.dorpsstraat_maart_2016Al snel bleek het toen gehanteerde aquaflow-systeem waarbij het regenwater via open straatklinkers naar de ondergrond moest doorsijpelen, niet te werken. Het gevolg bij flinke regenval was een blank staande Dorpsstraat en geluidsoverlast en spoorvorming door los liggende klinkers. Na verloop van tijd werden de klinkers door het verkeer als het ware uit het klinkerdek gezogen. Een onhoudbare situatie waar de gemeente na tien jaar heeft besloten om nu het hele wegdek aan te pakken. Voor de goede orde: de trottoirs blijven buiten de werkzaamheden.

Die aanpak bestaat uit het fasegewijs verwijderen van de klinkerlaag en ondergrond en het aanleggen van een infiltratieriool. Dit infiltratieriool wordt gevoed met regenwater via kolken in het wegdek. Het regenwater sijpelt vervolgens via het infiltratieriool door naar de ondergrond en het grondwater. Dit concept is met succes in Dorpsstraat-zuid en de Kapelstraat toegepast en zal volgens de firma Copier ook hier prima voldoen. Die stellingname onderstreept dit bedrijf door 15 jaar garantie op de werkzaamheden te verlenen.
Om het regenwater snel van het wegdek af te voeren wordt het aantal kolken verdubbeld naar 28. Dat is ook wel nodig omdat de huidige klinkers worden vervangen door gesloten klinkers. Grote voordeel van het gebruik van deze klinkers is dat een gesloten wegdek met veel minder geluidsoverlast ontstaat.

Het project wordt zoals gezegd fasegewijs uitgevoerd te beginnen bij de Dorpsstraat aan de zijde van de Zwartebergweg. Vervolgens wordt stap voor stap toegewerkt naar de ingang richting Mgr. Frederixplein. Daarna wordt de sprong gemaakt naar de hoek Kapelstraat/Dorpsstaat en wordt opnieuw toegewerkt naar de ingang van het Mgr. Frederixsplein. Gedurende de hele operatie van zeven weken blijft steeds een zijde van het trottoir voor aanwonenden en fietsers toegankelijk. Voor de veiligheid worden wel hekken geplaatst tussen trottoir en open gegraven wegdek.
Tijdens een informatiebijeenkomst afgelopen dinsdagavond in zaal Kubbus informeerden firma Copier en de gemeente de bewoners en ondernemers over de plannen.

Bron: Frans Thonen

image_pdf