DWS geschiedenis

In mei 1956 is de vereniging opgericht. RK WSV.DWS is voortgekomen uit de toenmalige KAJ wat staat voor Katholieke Arbeiders Jongeren.

Wim Derks voor de insiders wel bekend is de eerste voorzitter. Deze taak vervult hij 25 jaar lang. In 1981 treedt hij af. In dat jaar wordt Jos Heyligers voorzitter. Hij geeft de voorzittershamer in 1994 over aan Math Rulh. Math Rulh treedt als voorzitter in 2005 af. Zijn opvolger is Ger Jacobs.

In de beginjaren verdient de vereniging wat bij met de jaarlijkse oliebollen actie. Deze wordt op oudejaarsavond gehouden. De oliebollen worden door vrijwilligers bij Wim Derks in de keuken gebakken, en de leden gaan daarmee op pad om ze te verkopen. Dit brengt voor die tijd wat extra’s op.

Rond de jaren 1965 verzorgt de club voor de Afferdse jeugd de jeugdbals. Dit vindt plaats in het gemeenschapshuis. De entree en de verkoop frisdrank zorgt wederom voor extra opbrengsten. De muziek voor deze bals wordt verzorgd door leden van DWS onder de naam”Emulations”.

De vereniging telt in die tijd veel jeugdleden. Het wandelen gaat in formatie. Dus groepen van klein naar groot in de rij en in de pas. Voor elke afstand is wel een groep. En het is dan ook de bedoeling op prijzen in de wacht te slepen. Geüniformeerd en onder begeleiding van twee leiders(sters) wandelen we veelal in de regio. Dus bij collega verenigingen.

Het uniform bestaat aanvankelijk uit een rode rok of broek met witte streep erlangs en witte blouse, zwarte stropdas en een rood hoedje, later wordt dit een zwarte rok,broek met witte sporttrui en een rood hesje. En vanaf 1990 verstrekt de vereniging trainingspakken met t-shirt met opdruk. Het wandelen vindt hoofdzakelijk tijden de zomer maanden plaats.

Om de jeugd ook in de winter te activeren wordt er in 1968 een jeugdbestuur opgericht, die zich bezig gaat houden met creatieve activiteiten in de winter periode. Dit groeit uit tot drie groepen jeugd. Voor elke groep wordt wekelijks een leuke activiteit opgezet en jaarlijks een kampweekend. Maar deze activiteit brengt grote kosten met zich mee.

Via de Afferdse middenstand krijgen we nogal wat materialen zoals, plaksel, verf, papier. Deze zelfde middenstand komt in 1969 met de vraag of wij tegen betaling folders willen bezorgen in Afferden. Ja dus. Dit is het begin van onze nog steeds voortdurende folderactiviteit. Wekelijks brengen we nu door heel Afferden de gratis huis aan huis kranten met folders rond. Dit is nu een goede bron van inkomsten. Hieraan werken ongeveer 40 leden wekelijks mee.

In 1986 heeft WSV DWS de Limburg Trofee ontvangen. Deze trofee is een erkenning voor bestuur en leden voor hun positieve inzet ten gunste van de wandelsport in Afferden.

Vanaf beginjaren negentig lopen we niet meer in formatie, maar lopen we lekker de afstand die bij ons past. Met groot en klein door elkaar. Het wandelen is ook een familie gebeuren geworden. Ouders worden samen met hun kinderen lid van de club. Wandelen is voor iedereen, Voor jong en oud, voor man en vrouw en voor dik en dun. Wandelen is gezond en niet prestatie gericht, je levert alleen een wedstrijd met jezelf en ieder op eigen niveau.

In 2006 vierde de vereniging haar 50 jarig die nu uit ruim 100 leden bestaat.