Eerste aanzet is gegeven om Afferden toekomstbestendiger te maken

De werkgroep Afferden Samen Beter heeft afgelopen woensdagavond tijdens een goed bezochte bijeenkomst in Zaal De Pruuver onder leiding van spreekstalmeester Mat Custers gesproken over de toekomst van de zorg, welzijn en leefbaarheid in Afferden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Noord-Limburg richting 2030 te maken krijgt met een sterke vergrijzing en krimp van de bevolking. Deze ontwikkeling zet zo sterk door dat Noord-Limburg tegen die tijd aangemerkt kan worden als de meest vergrijzende regio van Limburg met de grootste bevolkingskrimp.Om meer duidelijkheid te krijgen over hoe inwoners van Afferden zelf over de leefbaarheid, de zorg, het wonen en het voorzieningenniveau oordelen is in samenspraak met de Hoge school Arnhem en Nijmegen in het voorjaar 2017 een dorpsbrede enquête gehouden. Van de in totaal 875 verspreide enquêtes zijn er 238 ingevuld, waarvan de helft door mensen tussen de 52 en 67 jaar oud.

Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat in het algemeen tevredenheid overheerst maar dat 40% vindt dat er te weinig voorzieningen in het dorp zijn en dat overlast ervaren wordt van zwerfvuil, hondenpoep, te snel rijdend verkeer en luidruchtige cafébezoekers. Verder spreken de respondenten hun zorg uit over verloedering van delen van het dorp, wordt een ‘goedkope’ supermarkt als belangrijk ervaren en laat men zich voornamelijk positief uit over de komst van een gezondheidscentrum in het dorp. Concreet geven respondenten wel aan onder meer een alzheimercafé en een steunpunt voor mantelzorgers te missen alsmede voorzieningen voor jongeren en worden zorgen geuit over de toekomst van de voorzieningen in het dorp.

Aansluitend volgt een korte presentatie over hoe een toekomstig gezondheidscentrum op een centrale plek in het dorp naar het oordeel van huisartsenpraktijk Afferden er uit zou moeten zien zonder een directe locatie te noemen. Huisarts Hans Peter Jung schetst vervolgens in het kort hoe de gezondheidszorg in Afferden in de periode 1900 – 2018 zich ontwikkeld heeft en met welke demografische problemen deze regio richting 2030 te maken krijgt.Beweegcoach van de gemeente Bergen Ron Kleman spreekt voorts over de positieve rol van het verenigingsleven op de gezondheid, vitaliteit en leefbaarheid van een dorpsgemeenschap als gevolg van ontmoetingen en participatie aan het verenigingsleven. Dorpsstraatbewoner Thomas Bender roept daarna mensen op om met goede ideeën bijvoorbeeld in de vorm van servicepunten te komen ter verhoging van de leefbaarheid in het dorp. De gemeente is naar zijn mening bereid om goede ideeën niet alleen financieel maar ook qua begeleiding te ondersteunen. “Maar dan is wel noodzakelijk dat Afferden aangeeft wat het wil en of er ook draagkracht voor de projecten bestaat.”

Als laatste vertelt Et Rijniers het een en ander over een duurzaam energieproject in de vorm van het zonnedakproject bij agrariër Bert Megens aan het Hengeland. Afferdenaren maar ook mensen van aangrenzende dorpen kunnen volgens het systeem van de postcoderoos hieraan voordelig deelnemen. In Iedershuus vindt woensdag 21 februari vanaf 20.00 uur een bijeenkomst plaats waar belangstellenden meer informatie over dit project en over deelname kunnen krijgen.

Na de pauze kan iedereen groepsgewijs en per project ideeën en suggesties met betrekking tot de gepresenteerde onderwerpen indienen waarmee de werkgroep Afferden Samen Beter aan de slag gaat. Wat betreft de enquête wordt al snel duidelijk dat daarin de stem van de jongeren slecht is vertegenwoordigd. En dat betekent dat er nog vervolgonderzoek nodig is om ook hun standpunten duidelijk te krijgen, laat Ellen van Wijk namens de Hogeschool Arnhem Nijmegen weten. Overigens zullen de resultaten van de enquête zichtbaar worden gemaakt op de website van Afferden. Duidelijk is in ieder geval dat met deze eerste bijeenkomst in samenwerking met bewoners een eerste begin is gemaakt om enige greep te krijgen op het zorg- en welzijnsvoorzieningenniveau zodat ook in 2030 sprake is van een leefbaar Afferden.

Bron: Frans Thonen


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

:-( 
:wave: 
:hello: 
:perfect: 
:wink: 
:-) 
:clown: 
:bouncey: 
:tongue: 
:rose: 
:blush: 
:biggrin: 
:cool: 
:cry: 
:kiss: 
:laugh: 
:notgood: 
:look: