Waterschap Limburg is begonnen met het uitdiepen van de bochten en het verwijderen van overdadige begroeiing langs de Eckeltsebeek in Afferden. Deze maatregelen vormen een onderdeel van een pakket aan voorzorgsmaatregelen in de strijd tegen wateroverlast van deze beek bij hoog water.Werkzaamheden Eckeltse beek februari 2017Vorig jaar heeft het overvloedig geregend en werden omliggende agrariërs geconfronteerd met een langdurige hoge waterwaterstand van de Eckeltsebeek. In samenspraak met LLTB Maasduinen hebben betrokken agrariërs de knelpunten met betrekking tot deze beek op een rijtje gezet. In aansluiting daarop voert Waterschap Limburg extra onderhoudswerkzaamheden uit om de wateroverlast in de toekomst van deze beek bij hoog water zoveel mogelijk te beperken. Dat gebeurt in samenspraak met de omliggende agrariërs want voor een goede oplossing is volgens het Waterschap de hulp van de agrariërs noodzakelijk.

Woensdag 8 februari maakt Waterschap Limburg meer details over de te nemen maatregelen bekend.

Bron: Frans Thonen

image_pdf