In 2015 wordt de Slag bij Waterloo herdacht. Op 18 juni 1815 wordt het leger van Napoleon definitief verslagen en komt een einde aan de Franse tijd. Tijdens deze periode is onze woonomgeving vanaf 1794 bezet door Franse troepen. Deze tijd in de nasleep van de Franse Revolutie heeft grote veranderingen met zich meegebracht waarbij de rol van de adel wordt teruggedrongen en de heerlijke rechten (van de kasteelheer) worden afgeschaft.

Er vindt een bestuurlijke hervorming naar Frans model plaats en het gebied van de heerlijkheden Heijen, Afferden en Well-Bergen gaat in 1800 op in de mairie ofwel gemeente Bergen. Er wordt een burgerlijke stand ingesteld en een burgemeester benoemd.

Voor de burgerlijke stand wordt in 1810 een bevolkingslijst van de gemeente Bergen samengesteld: de huizen krijgen een nummer, straatnamen zijn nog niet officieel ingevoerd. Verder worden vermeld: gehuwde personen man/vrouw met leeftijd (gezinshoofd is vet gedrukt), beroep en zonen, familielid en/of knecht met vermelding van leeftijd, dochters, familielid en/of dienstmeid met vermelding van leeftijd, weduwe of weduwnaar met vermelding van leeftijd en aantal personen per huis.

Hier de eerste pagina van deze lijst van Afferden. Als beroep wordt vaak cultivateur (boer) genoemd, maar de meeste mensen waren journalier (dagloner).

In totaal staan 744 personen op de lijst, dat is dan uit Afferden inclusief Heukelom, Bleijenbeek, de Vrij en Siebengewald.

image_pdf