Emeritus Pastoor Toon van Dijk 60 jaar priester

Update 25-03-2020:
Vanwege het coronavirus is het jubileumfeest wat gepland stond op zondag 19 april, uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Emeritus pastoor Toon van Dijk jubileert. Hij was pastoor in Mook, Middelaar, Molenhoek en een aantal jaren kapelaan (tot juni 1986) in Afferden.

Het is een bijna uniek jubileum, hij is 60 jaar geleden tot priester gewijd. Om precies te zijn, zijn 60 jarig jubileum is op 2 april 2020.

Antoon, Toon, van Dijk komt van Nederweert, uit de buurt Schansstraat. Toon werd geboren op 13 april 1934. Met het vieren van zijn jubileum is Toon van Dijk dus 86 jaar jong.

Antoon van Dijk komt uit een arm boerengezin. Rijkdom was het gezin onbekend. Er moest hard gewerkt worden om het gezin van negen personen draaiende te houden. Turfstekers waren het in Nederweert, hun Toon werd pastor, een ootje minder, en toch veel meer dan pastoor.

Op zaterdag 2 april 1960 heeft Bisschop Moors voor het eerst nieuwe priesters uit het bisdom in de kathedraal van Roermond gewijd. Het was 60 jaar geleden een luisterrijke en indrukwekkende plechtigheid, die in de weidse entourage van de kathedraal goed tot haar recht kwam. Voordien werd met minder luister gewijd in de kapel van het Groot Seminarie, Rolduc. De wijding van toen wel negentien nieuwe priesters, waaronder de nu jubilerende Antoon van Dijk, was geen besloten plechtigheid maar een zaak van de hele gelovige gemeenschap.

In 1960 was het groot feest in rijke Roomsche stijl

Na de wijding heeft Toon van Dijk zijn eerste plechtige heilige mis met Pasen 1960 verzorgd in de H. Lambertuskerk van Nederweert. Dat was een groot feest, een nieuwe priester van bij ons. Een neomist wordt een nieuw gewijde priester genoemd.

De buurt Schansstraat, waar het ouderlijkhuis van de neomist Toon van Dijk staat, had voor vele prachtige versieringen, erebogen, vlaggen en bloemen gezorgd en ook de ingang van de kerk passend versierd. Een feeststoet, geopend door de ruiterclub ‘De Peel-rossen’, haalde de neomist en zijn familie af. De harmonie ‘St. Jozef’ en de drumband van het schuttersgilde ‘St. Lucie’ zorgden voor muzikale opluistering; voorts trokken een fraaie groep herdertjes en bruidjes, diverse jeugdverenigingen, de gymnastiekclub, de studentenclub en de kajotters mee. Bij de ingang van de Kerkstraat voegden de geestelijkheid, acolieten en kerkbestuur zich bij de stoet.

Hoe mooi zijn jubileum gevierd gaat worden, de vreugde en aandacht uit 1960 zal niet snel overtroffen worden. U kunt zich een beeld maken van het destijds rijke Roomsche leven. Aan het altaar werd de neomist geassisteerd door pastoor J. Kessels, kapelaan Fr. van Deursen en kapelaan J. Janssens. De feestpredicatie werd gehouden door kapelaan B. Gerardts. Op verzoek van de neomist werd de Volksmis gezongen, zodat de talrijke kerkbezoekers ook via de zang de plechtigheid meebeleefden.

Opvallend is dat op dit moment de Parochie St Antonius Abt van Mook ook weer een priester Kessels als kapelaan heeft. Inderdaad: familie.

Toon van Dijk was een echte mensen-pastor

In 1960 kwamen op een druk bezochte receptie vervolgens velen, waaronder geestelijke en wereldlijke autoriteiten, hun gelukwensen aanbieden.

Nadat in de middaguren de neomist in de parochiekerk de Paasvespers had gecelebreerd, brachten in de avonduren de zangvereniging Bel Canto, de harmonie St. Jozef en de drumband van St. Lucie de gebruikelijke serenades, waarbij de voorzitters de gelukwensen van de verenigingen in toespraken vertolkten.

Dagboek van een Herder

Vanuit Roermond kwam van de bisschop zijn eerste benoeming: hij werd kapelaan in Afferden. De pastoor aldaar heeft Toon bekendgemaakt met het hoe en wat als kapelaan. Naast de werkzaamheden als kapelaan kreeg hij verantwoordelijkheid voor het jeugdwerk in Afferden, en de KAJ en Jong Nederland in Bergen, en Jong Nederland en Credo Pugno in Siebengewald. Toon was in zijn element, en Afferden en omgeving gelukkig met hem. Toon was als kapelaan goed bevriend met het hoofd der school, de heer Valk.

Na bijna 5 jaren in Afferden kreeg Toon van Dijk de opdracht om zijn diensten aan te bieden aan de grotere Lambertus parochie van Blerick. Daar was men in Afferden helemaal niet blij mee. Toon werd ontvoerd. “Die “ van Blerick konden hem krijgen na betaling van een vat bier. Toon licht teleurgesteld dat hij maar één vat bier waard was. Het bleken er meer te worden.

Toon bevestigde zijn betrokkenheid met kerk en maatschappij, vooral ook de jeugd, door les te gaan geven op scholen, godsdienst en maatschappijleer. “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, was al vroeg zijn motto.

Toon kreeg vanuit Roermond de opdracht om zijn kwaliteiten te gaan aanwenden in Heerlen. Dat nou was niet de stijl, de wereld waar Toon zich thuis voelde. Nog steeds niet. Toon weigerde, zoek maar iets anders.

Dat andere werd Mook. Een leuk klein dorpje, helemaal in Noord Limburg, aan de Maas. Dat leek Toon wel wat. Daar voelde de boerenzoon uit het turfstekersland zich wel thuis.

Op 25 augustus 1979 vond de plechtige installatie plaats in het kerkje van Mook. Een delegatie uit Blerick was aanwezig, bedroefd en met tranen in de ogen.

Een karakter

Pastoor Van Dijk wordt ervaren als een persoon die goed kan organiseren, houdt van gezelligheid en vriendschap. Hij heeft eens gezegd dat hij blij is dat hij als kapelaan begonnen is omdat er daardoor een pastoor aanwezig was die hem als jonge priester richting kon geven en waardoor hij in zijn werk kon groeien. Het priester zijn is nog steeds zijn leven.

In de tijd dat Toon van Dijk Pastoor was in Mook en Molenhoek, en later ook nog Middelaar, heeft hij veel vrijwilligers om hem heen gehad. Vrijwilligers die hem hielpen bij het voorbereiden van diensten, het uitvoeren van vieringen. Hij heeft hen altijd op een pastorale en menselijke manier begeleid, en gemotiveerd. Het is dan ook niet te verrassen dat gezegd kan worden dat Pastoor van Dijk geliefd was.

In september 2003 ging Pastoor Antoon van Dijk met emeritaat, met pensioen. Hij blijft echter bijzonder betrokken bij zijn parochie, met zijn parochianen, met de hele maatschappij.

De emeritus pastoor staat nog steeds middenin de gemeenschap

Nog steeds bestaat “De fenklup” van de Pastoor, die nog vaak en regelmatig samenkomt met Toon van Dijk. Hij wil nog steeds dichtbij en tussen zijn parochianen staan en heeft hen in zijn hart gesloten. Vaak wordt Toon van Dijk nog gevraagd om in te vallen, en voor bruiloften en uitvaarten, juist omdat hij als goede en begripvolle herder zo gewaardeerd wordt.

Toon van Dijk heeft gedoopt, en getrouwd, en uitvaarten verzorgd, en langs de lijn bij het voetballen aangemoedigd!! Toon zelf is lange tijd actief lid geweest van Tennisvereniging De Mookerheide.

Als levensgenieter ging Toon graag op kookles, en uit eten werd, en wordt  ook nog,  zeer gewaardeerd.

Op de fiets ging Toon met vrienden naar Rome.

Bovendien rijdt Toon van Dijk al vele jaren voor Tafeltje Dekje, en ook op de begraafplaats zie je hem rondom de graven en paden onkruid vrij maken, en nog veel meer! Nog steeds begeleidt Toon mensen die het moeilijk hebben. Op speciaal verzoek ook nog bij uitvaarten. In Linden, over de Maas, gaat Toon van Dijk nog regelmatig voor in de eucharistieviering. Een heerlijk kleine parochie, waar Toon zich erg thuis voelt. Dit bewijst hoezeer, en hoe bijzonder, zijn kwaliteiten en persoonlijke inzet nog steeds breed gewaardeerd worden.

Toon van Dijk was lange tijd lid van De Broederschap van de Sangers, het oudste koor van Nederland, en bekend om de Gregoriaanse en middeleeuwse gezangen. Toon zelf vond echter dat er ook gezongen moest worden zodat “het volk” mee kon zingen.

Feest op zondag 19 april

Het jubileum zal in 2020 gevierd worden op zondag 19 april.

Nu bij het jubileum zal Emeritus pastoor Toon van Dijk voorgaan in de eucharistieviering.

Om 11 uur is deze mis in de kerk van Mook, waarbij Toon van Dijk geassisteerd wordt, door Em. Pastoor Bert Paquay, als concelebrant. Bert Paquay is oud pastoor uit Ottersum. Toon en Bert genieten vaak samen van het emeritaat.

Aansluitend aan de mis is op 19 april om ca. 13 uur voor jubilaris Toon van Dijk een receptie in Mook, waarschijnlijk in het Moks Café.

Het is tekenend voor Toon van Dijk, aansluitend bij waar hij vandaan komt en zoals hij is, dat eventuele giften ten bate komen van de vluchtelingen.

Gewoon, heel bijzonder.

Gewoon een heel bijzonder mens. Ook in 2020 komen op deze receptie velen, waaronder geestelijke en wereldlijke autoriteiten, hun gelukwensen aanbieden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *