In het historische tijdschrift de Maasgouw stond in 1949 het volgende bericht:

ERGERLIJK VANDALISME

Wij wezen reeds eerder op de gevaren, die de prachtige oude dorpskerk van het Noordlimburgse Afferden bedreigen. Een ongehoord geval van vandalisme noopt ons nogmaals daarop terug te komen.

Toen wij in de zomer van 1945 deze kerk bezochten, was zij, ofschoon door granaatinslagen beschadigd, toch nog betrekkelijk goed bewaard. Het dak was nog goeddeels aanwezig en de meeste gewelven waren ongeschonden.

Wij hebben enkele jaren later, door een alarmerend bericht van deskundige geestelijke zijde attent gemaakt, opnieuw deze kerk bezocht. Niet alleen bemerkten wij toen, dat het gehele dak met de gewelven verdwenen was, maar dat ook de zeer merkwaardige gebeeldhouwde kraagstenen in het priesterkoor met ruw geweld vernield waren. Zij waren blijkbaar met een zwaar werktuig, een voorhamer of een houweel uit de muur geslagen. Deze kraagstenen dateerden ten dele uit de 2e helft der 15e eeuw, de andere, met groteske koppen versierd, waren enkele tientallen jaren jonger.

Wij aarzelen niet een dergelijk onnodig vandalisme te kwalificeren als ergerlijk en misdadig. De instanties, die met de hoede over deze kerk, thans kerkru├»ne, belast zijn – en wij bedoelen hier zeer uitdrukkelijk niet ’s Rijks Monumentenzorg – mogen beseffen, dat door hun nalatigheid iets is geschied, dat in een beschaafd land niet meer denkbaar mocht zijn!

J. J. M. T.

image_pdf