Henk Hendriks
Henk heeft in het verleden de IVN-afdeling Maas en Niers opgestart en is mede daardoor zeer betrokken bij het landschap en de omgevingsinrichting. Hij geeft leiding aan de werkgroep Uitkijktoren en de werkgroep Bleijenbeek. Henk vertegenwoordigt de Dorpsraad, samen met Ton, in de Stuurgroep Maasduinen. Regelmatig zit hij aan tafel bij diverse organisaties zoals Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap, Waterschap en de diverse overheidsinstanties om mee te praten/adviseren over ingrepen/veranderingen in ons landschap. Verder kennen we hem natuurlijk ook van de rondleidingen op Bleijenbeek en van de realisatie van het Oorlogsmonument tegenover de ruïne.

Ton Wijers
Ton is zijn hele leven woonachtig in Afferden. Ton is zeer betrokken bij de onderwerpen cultuur en historie. Wat in het verleden is begonnen met een website over Kasteel Bleijenbeek, resulteerde uiteindelijk in daadwerkelijke betrokkenheid bij Kasteelruïne Bleijenbeek. Samen met Henk heeft Ton de afgelopen jaren veel bevlogen rondleidingen mogen geven in deze prachtige parel van de Maasduinen. Daarnaast heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de restauratie van het mozaïekkunstwerk aan de kerkgevel. Ook is Ton zeer voortvarend in het opzetten en het uitwerken van diverse plannen/ontwikkelingen. Verder is Ton een groot kenner en liefhebber van ons kostbare altaar.

René Aengenend
René is sinds enkele jaren voorzitter van de Dorpsraad. Een uitdaging voor hem omdat de leden een samenstelling van mensen van verschillende achtergronden zijn die allen proberen het dorp te vertegenwoordigen. René vertegenwoordigt de Dorpsraad bij diverse overleggen. Hij heeft zich samen met enkele leden sterk gemaakt voor de verkeersveiligheid van de N271 tussen Bergen en Heijen en in het dorp. Ook heeft hij zich onder andere beziggehouden met overlast problematiek in het dorp, waaronder drugs, hondenpoep, vandalisme en verpaupering. René is (salaris)administrateur en heeft in die functie meerdere projecten ondersteund betreffende digitalisering van processen.

Piet Manders
Piet is heel betrokken geweest bij verschillende activiteiten betreffende de leefbaarheid in Heijen. Nu hij in Afferden woont wil hij hier zijn steentje bijdragen. Daar is hij al mee begonnen want hij is vaak bezig met afvalverwijdering in het park en de dorpsstraat. Hij wil zich ook gaan inzetten voor de herinrichting van het park. Verder is hij nauw betrokken bij het onderwerp verkeersveiligheid en gezondheid.

image_pdf