Op zondag 7 februari 1909 wordt Jan Wijers tot vaandrig gekozen. Op de oudste foto van de fanfare zien we hem bij het vaandel staan. Er is altijd aangenomen dat deze foto rond 1915 zou zijn gemaakt. Maar aangezien in mei 1909 wordt gemeld dat Karel Franssen opdracht wordt gegeven een foto te maken, lijkt het erop dat de oudste foto van Helpt Elkander uit 1909 stamt. Het is ook niet aannemelijk dat rond 1915 een foto is gemaakt omdat de vereniging toen wegens de mobilisatie ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog niet actief was. Verder wordt in oktober 1909 in het notulenboek geschreven dat de leden niet moeten vergeten de portretten te betalen, de foto is dus daadwerkelijk gemaakt.

In 1909 wordt het bestuur gevormd door Martien Pullen (op de foto onder de vaandrig), Frans Clevers, Sjang Clevers, Gerrit Raymakers en Gerrit Peters. Ook wordt voor het eerst de naam van de dirigent – toendertijd ‘directeur’ – genoemd: Petrus Titulaer (op de foto onder Martien Pullen). Hij maakt melding van zangactiviteiten die in de school zullen plaatsvinden. Verder wordt aangekondigd dat op Paasmaandag een concert zal worden gegeven ten bate van de nieuw te bouwen kapel, entree 18 cent. Deze kapel zal worden gebouwd vóór de bestaande kleine kapel van Onze Lieve Vrouw van Smarten (gebouwd in 1612).

image_pdf